Методичні рекомендації

Підготувала

старший учитель

Марганецької гімназії

Сердюк Юлія Леонідівна

 

Урок № 4

 

Тема: Образ Гамлета – європейського інтелігента, індивідуаліста, носія ренесансних ідеалів.

Мета: проаналізувати 5-ту дію трагедії, схарактеризувати образ Гамлета; вчити розумінню складного образу героя і проблем, які його хвилюють; працювати над вмінням учнів складати усні висловлювання.

Розвивати вміння висловлювати свої думки, навички аналізу драматичного твору, виразного читання, логічного мислення.

Виховувати інтерес до літератури та читання, гуманістичні погляди на людину та світ.

Обладнання: портрет В. Шекспіра, картки для індивідуальної роботи.

Тип уроку: урок аналізу образу літературного героя.

Технології: індивідуальної, групової роботи; проблемного, диференційованого навчання

Форми проведення: групова, індивідуальна, «Гронування», «Мозковий штурм», «Мікрофон»

 

Хід уроку

І. Актуалізація

1. Групова робота з картками.

– Дослідницька робота

Завдання: прочитати останню репліку Гамлета з І дії в оригіналі і з’ясувати, кому з перекладачів вдалося точніше передати думку драматурга про світову кризу й трагічну приреченість героя на «лікування» часу:

Hamlet: … The time is out of joint: O cursed spite, That ever i was born to set it right!

Переклад: «Пала связь времен» (А. Кронеберг), «Порвалась связь времен»

(К. Романов), «Век вышел из пазов» ( И. Аксёнов), «Повалась дней связующая нить» (Б. Пастернак), «Век расшатался» (М. Лозинський), «Век вывихнут» (А. Радлов), «Звихнувся час…» (Л. Гребінка)

– Порівняльна аналіз

Завдання: порівняти монолог Гамлета «Бути чи не бути?» з сонетом 66 В. Шекспіра.

Доповідачі знайомлять з результатами роботи.

2. Літературний диктант «Впізнай героя за словами»:

– «Я дух твого батька, приречений на певний строк блукати вночі…» (Привид)

– «Освідчувався він мені в коханні

шляхетними словами,

і стверджував слова свої до того ж

свідоцтвом неба й клятвами своїми»

(Офелія)

– «Що благородніше? Коритись долі

І біль від гострих стріл і терпіти

А чи, зіткнувшись в герці з морем лиха,

Покласти край йому?»

(Гамлет)

– «Якраз в моє сумління ляпас влучив!

О, не так гидкі в повії щоки,

Як вчинок мій, фарбований словами,

Який важкий тягар!»

(Король)

– «О, любий сину,

Ти божевілля полум’я скропи

Розважністю»

(Королева)

– «Лиш волі вашої – мені вернутись

Звідкіль прибув я радо

На ваше в Данії коронування»

(Лаерт)

– «Пізнавши друзів у біді, прикуй

Їх обручем стальним собі до серця

Та ручкаючись зразу з ким попало,

Долоні не мозоль»

(Полоній)

– «І світові всьому я оповім

Як сталося те все, то буде повість

Про люті, нелюдські, криваві вчинки»

(Гораціо)

– «Щасливі тим, що не в надмірнім щасті

Ми не на шишці ковпака Фортуни»

(Розенкранц, Гільденстерн)

 

ІІ. Усвідомлення змісту

1. Слово вчителя

Майже чотири століття трагедія В.Шекспіра «Гамлет» слугує людству дзеркалом, у якому кожна епоха бачить своє неповторне обличчя. Щоразу зображення змінюється, відбиваючи дух і характери свого покоління. Важко сьогодні уявити, як сприйняли трагедію її перші гля­дачі, що прийшли на прем’єру до шекспірівського театру «Глобус» на початку XVII століття. Але можна припусти, що й у ті далекі часи вже була зрозумілою глибина та вічність питань, які поставив перед людством Гамлет.

2. Творчий переказ подій ІІІ – У дії

  • Від імені Гамлета
  • Від імені Клавдія

3. «Мозковий штурм»

- Сформулюйте питання, які поставив перед людством Гамлет.

Після роботи на дошці записані такі питання:

  • Що мудріше – самозаглиблення чи боротьба?
  • Чи варто скорятися долі?      
  • Що вище - кохання чи обов'язок?
  • Чи повинні добро та краса бути озброєними?
  • Чи треба мислити, діяти, жити, якщо попереду на нас чекає смерть?

4. Робота в групах

І – Які погляди сформувались у Гамлета – студента?

ІІ – Які події порушили духовну рівновагу Гамлета?

ІІІ – справжнє чи уявне божевілля Гамлета? З якою метою він це робить?

ІУ – В чому причини коливань у поведінці героя?

Експертна група – коригує або погоджується з виступами доповідачів.

5. Узагальнення образу

2-3 учні узагальнюють образ Гамлета.

6. Гра «Уявний мікрофон»

– Чому Гамлет врешті-решт позбувається «ледачої помсти» і чітко визначає для себе два шляхи: «О, вже час, щоб розум мій чи бравсь у кров, чи згас…»

 

ІІІ. Рефлексія

1. Складання ГРОНА на тему «Гамлет»