Методичні рекомендації

Методична розробка уроку української мови в 4 класі

 вчителя початкової школи, спеціаліста вищої категорії – Мельянкової Світлани Олексіївни

Тема. Особові займенники.

  Мета. Вчити розпізнавати особові займенники у текстах; визначати особу, число, відмінок займенників; формувати вміння користуватись відмінковими формами займенників в усному й писемному мовленні; розвивати увагу, мислення; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати культуру писемного мовлення, інтерес до вивчення рідної мови, прищеплювати любов до рідного слова.

Тип уроку. Урок застосування знань, умінь і навичок.

Обладнання. Індивідуальні картки, опорні таблиці з теми, КТ.

Хід уроку

I. Організаційний момент.

Добрий день вам, любі друзі!

Дуже рада бачить вас,

Наш чудовий, наш розумний,

Дружний наш четвертий клас!

II. Актуалізація опорних знань учнів – «Бліц-турнір».

- Яку частину мови ми вивчали на попередньому уроці? (Займенник).

- Що таке займенник? (Це частина мови, яка вказує на предмети, їх ознаки, кількість, але не називає їх. Імен. Можна замінити займенниками він, вона, воно, вони;  прикм.- такий, така, таке, такі; числ. – стільки, скільки. Відповідає на ті самі питання, що й частини мови, замість яких вони вживаються).

- Яку роль в реченні виконують займенники? (Гол. та другорядних чл.)

-Для чого служать займенники у мові? (Зв’язують речення між собою, допомагають уникати повторів).

-З яким розрядом займенників ми ознайомилися на минулому уроці?

(Це особові займенники).

 

-Дайте їх визначення. (Особові займенники вказують на особу або осіб та відповідають на ті самі питання, що й іменники).

-Як змінюються особові займенники?

(Особові займенники змінюються за числами й відмінюються за відмінками).

1ос. одн. - я,множ. – ми. Ці займенники вказують на особу, яка говорить про себе чи двох і більше осіб від імені яких говорять.

2 ос. одн. - ти, множ. – ви. Ці займенники вказують на особу чи осіб, до яких звертаються.

3 ос.: одн. - він, вона, воно, множ. - вони. Ці займенники вказують на особу чи предмет, осіб чи предмети, про які говорять.

-Що пишемо у формах займенників 3 ос., що вживаються після прийменників? (пишемо букву –н-: про них, від неї).

-Як пишуться займенники з прийменниками? (Окремо).

III. Повідомлення теми, завдань уроку.

Тема сьогоднішнього нашого уроку – «Особові займенники». На уроці ми маємо навчатися розпізнавати та правильно використовувати у мовленні особові займенники.

IV. Закріплення та осмислення знань.

  1. Гра « Знайди собі пару»

 

Я                               малює

Ти                             люблю

Він                                      танцює

Вона                         вирішив

Воно                         шанують

Ми                                      мрієте

Ви                             світить

Вони                         вчимося

 

2. Вибірковий пояснювальний диктант із завданням - фронтально. (Виписати особові займенники. Визначити особу, число, відмінок кожного з них).

Перш ти мене підвези, а потім я на тобі поїду.

Ти-займ., 2 ос., одн., Н.в.

Мене – займ.,1 ос., одн., Р.В.

Я – займ. 1ос., одн., Н.в.

(На) тобі - займ., 2 ос., одн., М.в.

Ти йому про діло, а він тобі про козу білу.

Ти – займ., 2 ос., одн., Н.в.

Йому – займ., 3 ос., одн., ч.р., Д.в.

Він – займ., 3 ос. одн., ч.р., Н.в.

Тобі – займ., 2 ос. одн., Д.в.

Як ми до людей, так і люди до нас.

Ми – займ., 3 ос., одн.,Н.в.

(До) нас – займ., 1 ос., мн., Р.в.

Вона- займ., 3 ос., одн, ж.р., Н.в.

Коли б свині крила, вона б і небо зрила.

Вона – займ., 3 ос., одн., ж.р., Н.в.

3. Самостійна робота – захист індивідуальних завдань (біля дошки на картках). Складання усного зв’язного висловлювання на подану тему з використанням особових займенників у формі пояснення змісту наведених прислів’їв та приказок.

а) Завдання – із слів на картках скласти прислів'я та приказки,  Виділіть у них особові займенники. Визначте їх особу, число, відмінок. Що пишемо у формах займенників 3 ос., що вживаються після прийменників? (пишемо букву –н).

 З ним каші не звариш.

У нього сім п'ятниць на тиждень.

Говорити до нього – як горохом об стіну.

З нього користі – як з чорта смальцю.

б) Перебудувати розповідні речення у питальні, змінивши 1-шу особу на 2-гу особу.

Я люблю приказки. – Ти любиш приказки?

Ми вчимо прислів’я. – Ви вчите прислів’я?

4. Конкурс на кращого редактора. (Слайд)

Відредагуйте  текст. - Використовуйте особові займенники для зв’язку речень у тексті з метою уникнення лексичних повторень. Чому, на вашу думку, використовуємо прислів’я та приказки у мовленні?

Прислів’я та приказки – жанр усної народної творчості.

Прислів’я та приказки  називають золотими зернами народної мудрості.

У прислів’ях та приказках відбивається життєва мудрість.

Прислів’я та приказки мають повчальний характер.

Прислів’ями та приказками ми прикрашаємо мову.

Прислів’я та приказки – жанр усної народної творчості.

Їх  називають золотими зернами народної мудрості.

У них відбивається життєва мудрість.

Вони мають повчальний характер.

Ними ми прикрашаємо мову.  

ФІЗКУЛЬТХВИЛИНКА. (Музичний супровід)

Руки за голову ставимо сміло

І повертаємось вправо та вліво,

Двічі - наліво, двічі - направо.

Зробимо чітко, діти, цю вправу.

Двічі - наліво, Двічі - направо —

Будемо мати гарну поставу.

 

5. Групова робота – творче завдання.

Гра «Коректори».

 (Кожна група отримує по одному реченню. Переписати, поставивши особові займенники в потрібній формі. Коли в непрямих відмінках займенників 3-ї особи з’являється – н?)

  1. Ти (він) борони від собак, а він (ти) покаже кулак. – Ти його борони від собак, а він тобі покаже кулак.

2.     Син мій, а розум в (він) свій. – Син мій, а розум в нього свій.

  1. Не дивись на чоловіка, а на (він) діло. – Не дивись на чоловіка, а на його діло.
  2. Дівка, як верба: (вона) не поливай, а вона росте. - Дівка, як верба: її не поливай, а вона росте.
  3. Що йому біда зробить, як він сам — біда. - Що (він )  біда зробить, як він сам — біда.

6. Ой, піч! Коли б я на (ти), а ти на коні, — славний би козак був з (я ). - Ой, піч! Коли б я на тобі, а ти на коні, — славний би козак був з мене.

IV. Підсумок уроку. 

- Чи потрібний був вам цей урок?

- Про що ви дізнались? Чим новим збагатились ваші знання?

- Що здалося складним під час виконання завдань?

 

V. Домашнє завдання.

Скласти усну розповідь про займенник з 5 речень.