Міста і райони

25.04.2018 на базі КЗШ № 72 був проведений міський семінар-квест «Сучасні сценарії Нової української школи», учасниками якого стали керівники методичних об’єднань вчителів предметів художньо-естетичного циклу закладів загальної середньої освіти м. Кривого Рогу, вчителі образотворчого та музичного мистецтв, художньої культури, мистецтва.

Мета семінару-квесту - сприяти пошуку елементів освітнього процесу, які необхідні для впровадження інноваційної діяльності та принципів нової педагогіки на уроках предметів художньо-естетичного циклу, підвищення мотивації в роботі вчителів музичного та образотворчого мистецтва, їх професійної компетентності та педагогічної майстерності, спрямування практичної діяльності вчителів предметів художньо-естетичного циклу на активне використання інноваційних методик, технологій, засобів навчання з метою формування у школярів загальнокультурних та  предметних компетентностей, соціальних й ціннісних орієнтирів.

Методист КЗ «Інноваційно-методичний центр» КМР Данилович Людмила Ярославівна, доповіла учасникам міського семінару про визначення напрямів роботи та ефективне використання сучасних методів для формування мистецьких компетентностей учнів на уроках предметів художньо-естетичного циклу.

Лавріненко Оксана Олегівна, керівник РМО вчителів ОТМ, розповіла про шляхи пошуку інструментів для проведення сучасного уроку в галузі «Мистецтво», впроваджуючи на уроках художньо-естетичного циклу групові форми роботи, рольові ігри, що стає підґрунтям для формування підприємливості та ініціативи. Звернула увагу педагогів на використання прийомів арт-терапії, яка дозволяє розширювати безмежний простір для співпраці.

Практична частина семінару відбувалася в 4 квест-кімнатах: «Мистецька», «Оркестрова», «Антистресова», «Розвиваюча».

Працюючи в квестовій кімнаті «Антистресова», вчитель музики КЗШ №72 Терехова Олена Павлівна, використовуючи новітні форми роботи на практичному рівні, показала, як

Як навчати учнів прийомам арт-терапії та створювати простір для плідної співпраці на практиці вдало показала Ткаченко Інна Борисівна, вчитель музичного мистецтва КГ №91, в квестовій кімнаті «Розвиваюча».

Венікова Наталія Василівна, вчитель музичного мистецтва КЗШ №113, в квест-кімнаті «Оркестрова» практично показала, як і чому ми маємо навчати на уроках мистецтва у реаліях ХХI століття, на що треба звернути увагу або змінити у своїй роботі, використовуючи технології, прості і зручні, захоплюючі, хороші і результативні.

У квест-кімнаті «Мистецька» Алієва Вікторія Анатоліївна, вчитель музичного мистецтва КЗШ №19, запропонувала відчути, що мистецтво – форма відображення дійсності, естетичний художній феномен, який передає красу навколишнього та внутрішнього світу людини через осмислення фундаментальних естетичних категорій, особливість опанування мистецтвом у школі пов’язані з його багатогранним впливом на свідомість і підсвідомість людини, її емоційно-чуттєву сферу, мислення й потреби.

Працюючи групами в ролі детективів, учасники розглянули певні елементи освітнього процесу, без яких сьогодні навчання та впровадження Нової Концепції української школи не можливе.

Використовуючи елементи тренінгу, педагоги вчились працювати у групі, ознайомлюватись з інформацією, писали звіт про виконану роботу. Звіт потрібно було зашифрувати та презентувати у вигляді віршика «пиріжка».

Засвоєння на практиці теоретичних знань у незвичній, цікавій формі допомогло учасникам семінару позитивно сприймати зміни, бо коли ми говоримо про сучасну людину, яка має бути креативною, гнучкою, уміти нестандартно вирішувати поставлені завдання, то ми розуміємо, що для розвитку цих умінь необхідно застосовувати ірраціональне мислення ( інтуїцію, уяву, фантазію, емоції, почуття).

Семінар завершився обміном думками та підведенням підсумків роботи. Основним з яких є те, що успіх інноваційних змін, у першу чергу, залежить від учителя, його творчого потенціалу, безперервної самоосвіти, активної життєвої позиції.