МОН

Згідно з цим наказом на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей за переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» визнаються освітні програми закладів вищої освіти, що реалізуються ними на другому (магістерському) рівні вищої освіти, такими, що акредитовані до 01 липня 2018 року.

Наказ Міністерства освіти і науки України  від 30.10.2017 № 1432 «Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 листопада 2017 р. за № 1423/31291.

Всі освітні програми в межах акредитованої спеціальності за другим (магістерським) рівнем, які започаткували заклади освіти,  вважатимуться акредитованими до 1 липня 2018 року, що  надасть можливість цим закладам видавати дипломи держаного зразка за певною спеціальністю.