Накази, листи ДОН та матеріали нарад

Відповідно до Положення про департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 грудня 2012 року № Р-982/0/3-12 (зі змінами), Положення про колегію департаменту освіти і науки облдержадміністрації, затвердженого наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 25 березня 2013 року № 226/0/212-13 (зі змінами), Плану роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2014 рік, 24 грудня 2015 року відбулася колегія департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

На колегії було розглянуто два питання: “Про затвердження плану роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2015 рік” і “Про підсумки роботи департаменту освіти і науки ОДА у 2015 році щодо реалізації державної кадрової політики”.

Наразі план роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2016 рік ухвалено і надано на затвердження до облдержадміністрації.

По другому питанню була заслухана інформація щодо підсумків роботи департаменту освіти і науки ОДА у 2015 році щодо реалізації державної кадрової політики. Було повідомлено, що наразі у департаменті працює 32 державних службовців з них: - з вищою освітою – 32 осіб (100%); - магістрів державного управління – 15 осіб (47%); - мають науковий ступінь – 2 особи (6%). За стажем роботи на державній службі: до 5 років – 8 осіб (25%); від 5 до 10 років – 12 осіб (38%), від 10 до 15 років – 8 осіб (25%); від 15 до 20 років – 3 особи (9%); понад 20 років – 1 особа (3%). Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року №199 «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби» щорічно формується кадровий резерв на посади державних службовців департаменту. У 2015 році до кадрового резерву департаменту було зараховано 55 осіб, з них призначені на посади – 5 осіб (9%).

В 2015 році: - прибули - 9 державних службовців (з них: 3 - шляхом участі в конкурсі, 5 – пройшли стажування, 1 – поновлений на роботі); - вибули – 12 державних службовців (з них: 4- за угодою сторін, 1 – за переведенням, 7 – за власним бажанням). Протягом 2015 року в Дніпропетровському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України підвищили кваліфікацію 13 державних службовців: - за професійними програмами - 2 державних службовця; - за програмами короткотермінових семінарів – 11 державних службовців.

Протягом року було розпочато проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади” щодо 41 працівника, з них: 7 - претенденти, 34 –діючі. Пройшли перевірку – 28 працівників (68%), з них: 6 – претенденти (86%), 22 – діючі (65%). Щодо 1 претендента перевірку припинено у зв’язку із звільненням працівника.

У 2015 році видано 1413 наказів з кадрових питань. З них: - довгострокового строку зберігання - 710; - тимчасового строку зберігання – 687; - з адміністративно-господарських питань -16. Це на 10% більше, ніж у 2014 році (1363 накази з кадрових питань). Щорічно оновлюються облікові дані працюючих державних службовців у локальній та мереженій системах «Картка».

У 2016 році планується продовжувати роботу з кадрових питань відповідно до законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та інших нормативних документів.

Наказ «Про затвердження рішень колегії департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 24 грудня 2015 року