Накази, листи ДОН та матеріали нарад

Відповідно до законів України «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 січня 2015 року № 67, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 173/26618, наказів департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 01 вересня  2015 року № 561/0/212-15 «Про затвердження Плану державної атестації у сфері загальної середньої освіти професійно-технічних навчальних закладів Дніпропетровської області на 2015 – 2016 навчальний рік», від 10 листопада 2015 року № 742/0/212-15 «Про проведення державної атестації у сфері загальної середньої освіти Придніпровського професійного ліцею», згідно з Висновком щодо результатів атестаційної експертизи Придніпровського професійного ліцею.

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити висновок  щодо  результатів   атестаційної   експертизи Придніпровського професійного ліцею та  рекомендації для навчального  закладу  щодо підвищення якості надання освітніх послуг, що додається.       
 2. Визнати  відповідність  освітніх  послуг  у  сфері  загальної  середньої освіти, що надаються навчальним закладом, державним стандартам.
 3. Визнати  Придніпровський професійний ліцей атестованим у сфері повної загальної середньої освіти.
 4. Головному спеціалісту сектору атестації та ліцензування навчальних закладів Телегіній Л.П.:
  1. довести результати державної атестації до відома  керівника навчального закладу та  батьківської громадськості.
  2. надати практичну допомогу адміністрації закладу в розробці заходів з виконання рекомендацій експертної комісії.
  3. результати державної атестації закладу оприлюднити у засобах масової інформації, на веб-сайті департаменту освіти і науки.
 5. Директорові Придніпровського професійного ліцею Коваленку А.І.:
  1. висновок та рекомендації експертної комісії обговорити на засіданні педагогічної ради та розробити план заходів щодо виконання рекомендацій.
  2. до 1 березня 2016 року надати до сектору ліцензування та атестації навчальних закладів управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації план заходів з виконання рекомендацій експертної комісії.
  3. результати атестації навчального закладу врахувати при проведенні щорічної атестації педагогічних працівників.
 6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на завідувача сектору ліцензування та атестації навчальних закладів управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Мирного О.А.,  контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації Середню В.Г.