Накази, листи ДОН та матеріали нарад

НАКАЗ

17.02.2012 м. Дніпропетровськ № 124/0/212-12

Про затвердження Порядку
проведення робіт з будівництва,
реконструкції, капітального ремонту,
поточного ремонту закладами
освіти обласного підпорядкування

З метою ефективного використання бюджетних коштів, організації своєчасного та якісного виконання ремонтно-будівельних робіт закладами освіти обласного підпорядкування, відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, Конституції України, Цивільного і Господарського Кодексів України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Державних будівельних норм України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших законодавчих і нормативно-правових актів України

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту закладами освіти обласного підпорядкування (далі – Порядок), що додається.

2. Керівникам закладів освіти обласного підпорядкування, відділу технагляду за проведенням капремонтів на об’єктах освіти області та з питань організації державних закупівель головного управління освіти і науки облдержадміністрації (Полторацький) при проведенні робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту закладами освіти обласного підпорядкування керуватися чинним законодавством України та даним Порядком.

3. Вважати такими, що втратили чинність накази головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.05.2010 №360 «Про затвердження порядку проведення ремонтно-будівельних робіт у закладах освіти обласного підпорядкування», від 29.06.2010 №531 «Про проведення ремонтно-будівельних робіт у закладах освіти обласного підпорядкування у 2010 році».

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу технагляду за проведенням капремонтів на об’єктах освіти області та з питань організації державних закупівель головного управління освіти і науки облдержадміністрації Полторацького О.В., заступника начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації Литвиненко Н.В., контроль залишаю за собою.

В. о. начальника
А.Л.ДЕМУРА

Завантажити файл ПОРЯДОК проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту закладами освіти обласного підпорядкування

Додаток 1
до Порядку проведення
робіт з будівництва, реконструкції,
капітального ремонту, поточного
ремонту закладами освіти
обласного підпорядкування
від 17.02.2012 № 124/0/212-12

Основний перелік законодавчих та нормативно-правових актів, згідно з якими здійснюються реконструкції, капітальні і поточні ремонти 

 1. Конституція України.
 2. Господарський Кодекс України.
 3. Цивільний Кодекс України.
 4. Бюджетний Кодекс України.
 5. Закон України «Про архітектурну діяльність» із змінами і доповненнями.
 6. Закон України «Про основи містобудування» із змінами.
 7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» із змінами і доповненнями.
 8. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із  змінами і доповненнями.
 9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарчої діяльності».
 10. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву».
 11. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 12. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 13. Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування».
 14. Державні будівельні норми України «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» ДБН 360-92**
 15. Державні будівельні норми України «Правила визначення вартості будівництва»  ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами.
 16. Державні будівельні норми України «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» ДБН Д.1.1-7-2000 із змінами та доповненнями.
 17. Державні будівельні норми України «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» ДБН А.2.2-3-2004.
 18. Державні будівельні норми України «Інженерне обладнання приміщень будівель і споруд. Зовнішні мережі і споруди» ДБН В.2.5-20-2001.
 19. Державні будівельні норми України «Організація будівельного виробництва» ДБН А.3.1-5-96.
 20. Державні будівельні норми України «Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд» ДБН В.1.2-1-95.
 21. Державні будівельні норми України «Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд» ДБН А.2.2-4-2003.
 22. Державні будівельні норми України « Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення» ДБН А.3.1.-3-94 із змінами № 1, № 2, № 3.
 23. Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів» ДБН В.2.2-3-97 із змінами № 1, № 2.
 24. Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів» ДБН В.2.2-4-97 із змінами № 1, № 2.
 25. Державні будівельні норми України «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» ДБН В.1.1-7-2002.
 26. Державні будівельні норми України «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» ДБН В.1.2-7-2008.
 27. Державні будівельні норми України «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» ДБН В.1.2.-14-2009.
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від  13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від  13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних   робіт».
 30. Постанова Кабінету Міністрів України від  23.05.2011 № 547 «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу».
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від  25.05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації».
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві».
 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 551 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396».
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від  23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури».
 35. Постанова Кабінету Міністрів України від  25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від  11.05.2011 № 557 «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва  до IV і V категорій складності».
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від  25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр».
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про Порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи».
 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури».
 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» із змінами.
 41. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» із змінами.
 42. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997  № 995 «Про Порядок затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності» із змінами.
 43. Постанова Кабінету Міністрів України  вад 23.06.1994 № 431 «Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (ДНАОП 0.00-4.20-94) із змінами.
 44. Постанова Кабінету Міністрів України  від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» із змінами.
 45. Постанова Кабінету Міністрів України  від 09.10.2006 № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
 46. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 05.10.2011 № 947-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами ».
 47. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16 травня 2011 р. № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів».
 48. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23 травня 2011 р. № 53 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва».
 49. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 07 липня 2011 р. № 109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст».
 50. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 р. № 47 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06 жовтня 2010 р. № 392.
 51. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04 грудня  2009 р. № 554 “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві” (Типові форми № КБ-2в “Акт прийомки виконаних будівельних робіт”, № КБ-3 “Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витратах”) із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 вересня 2011 року № 195.
 52. Наказ Державного казначейства України Міністерства  фінансів України від 25 листопада 2008 р. № 495 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету».
 53. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18 листопада 2008 р. № 516 «Про затвердження Порядку уповноваження  установ та організацій на проведення експертизи суб’єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт».
 54. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 р. № 150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» із змінами.
 55. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2005 р. № 2 «Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва».
 56. Роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2011 № 21-12/5287/0/6-11 щодо експертизи проектів будівництва.
 57. Лист Державного комітету України будівництва та архітектури, архітектури та житлової політики України від 04 жовтня 2000 р. № 7/7-1010 «Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації».
 58. Лист Державної будівельної інспекції України від 16 січня 2009 р. № 22/7-195 «Щодо здійснення технічного нагляду».

Начальник відділу технагляду за
проведенням капітальних ремонтів
на об’єктах освіти області та з
питань організації державних закупівель
О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

Загальна інформація

Черговий раз Агентство організовує всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Діти за чисту енергію». Метою конкурсу є формування енергоефективного світогляду в суспільстві шляхом залучення підростаючого покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергетичних ресурсів, використання відновлюваних джерел енергії, а також пошуку та підтримки обдарованих дітей, створення умов для їх подальшої творчості, сприяння професійному самовизначенню молоді, активізації творчої діяльності вчителів.

Девіз конкурсу: «Любиш Україну? Споживай чисту енергію!»

Номінації конкурсу:

 • малюнки;
 • девізи та речівки;
 • вироби: друге життя речей.

Умови подання робіт на конкурс:

Усі конкурсні роботи надсилаються на поштову адресу Агентства (01601, м. Київ, пров. Музейний, 12) у вигляді листів, посилок, бандеролей з поміткою "Дитячий конкурс" з використанням послуги пересилання поштових відправлень, що надає Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта", за рахунок учасників конкурсу (відправника).

Тематика:

 • ефективне використання енергетичних ресурсів;
 • використання відновлюваної енергії (сонця, вітру, землі, води, місцевих видів палива)

Учасники конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь учні, вихованці, слухачі загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків та шкіл-інтернатів двох вікових груп:

 • перша група - діти з 6 до 11 років.
 • друга група - діти з 12 до 16 років.

Порядок проведення конкурсу:

Конкурс стартує 06 грудня 2011 року і завершується 01 березня 2012 року. Кінцевий термін подачі робіт - не пізніше 31 січня 2012 року.

Критерії оцінювання робіт:

 • практичне значення;
 • доцільність наданих рекомендацій та порад;
 • ступінь самостійності школярів у виконанні роботи;
 • якість роботи.

Підведення підсумків конкурсу

Оцінювання робіт та підведення підсумків конкурсу проходитиме з 1 по 20 лютого 2012 року.

Оцінюватиме роботи професійне журі, до складу якого увійдуть представники міжнародних організацій, експерти, що працюють у сфері енергоефективності, енергетики та освіти, представники засобів масової інформації.

Переможці отримають дипломи та будуть нагороджені заохочувальними призами. Роботи переможців будуть розміщені на сайті Агентства \у\ууу.паег.£ОУ.иа (дитяча сторінка «Діти за чисту енергію») та в журналі «Енергозбереження». Також з використанням робіт переможців буде видано календар на наступний рік. Кращі 200 робіт будуть представлені на виставці-презентації в Українському домі (м. Київ).

Додаткову інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати за тел. 590-59-65 (Управління популяризації та зв'язків з громадськістю Агентства).

Правила оформлення робіт конкурсу:

1. Номінація «Малюнки».

Малюнок може бути виконаний на аркуші, що призначений для малювання (ватман, картон тощо) формату АЗ. У нижньому правому кутку малюнка обов'язково має бути підпис, в якому повинне міститися ім'я та прізвище автора, його вік, адреса, контактний телефон, а також назва роботи.

2. Номінація «Девізи та речівки».

Девіз або речівка має бути надрукований або розбірливо написаний на паперовому або картонному аркуші у форматі А4. У правому нижньому кутку аркуша обов'язково має бути підпис, який повинен містити ім'я та прізвище автора, його вік, адреса, контактний телефон. Об'єм роботи не має перевищувати 4-6 рядків.

3. Номінація «Вироби: друге життя речей».

Розглядаються саморобки (декоративні вироби, предмети для оздоблення інтер'єру, іграшки, функціональні речі, прикраси), виготовлені з вживаних речей (побутових відходів: поліетилену, пластику, картонних упаковок, жерстяних банок тощо).

На роботі обов'язково має бути підпис, який повинен містити ім'я та прізвище автора, його вік, адреса, контактний телефон.

Конкурсна робота має бути індивідуальною. Роботи, які не відповідають вимогам розглядатися не будуть. До робіт додається заповнена реєстраційна форма, яку можна завантажити з сайту Агентства www.naer.gov.ua. Обов'язково вказувати контактний телефон. Відібрані конкурсною Комісією роботи поверненню не підлягають.

Відповідно Указу Президента України від 02.12. 1995 N 1116/95 "Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв", наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 21.10.2011 №820/0/212-11 «Про підготовку до відзначення 80-річчя утворення Дніпропетровської області», з метою активізації роботи з патріотичного виховання серед учнівської молоді, сприяння розвитку здібностей та наукових пошуків, написання наукових робіт учнів, формування в них особливого ставлення до культурних надбань Дніпропетровської області, головне управління освіти і науки оголошує обласний конкурс серед учнівської молоді „Дніпропетровщина - регіон лідер”, присвячений 80-річчю утворенню Дніпропетровської області.

Конкурс проводиться з 2 номінацій:

 • «Література та образотворче мистецтво».
 • «Економіка та екологія».

До участі у конкурсі запрошуються учні віком від 14 до 16 років - учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Конкурс носить особистий характер, колективні роботи не приймаються.

Конкурс проводиться в 2 етапи:

І етап – міські  (районні) конкурси

 • січень - до 15 лютого 2012 року,

ІІ етап - обласний конкурс, який складається з ІІ турів:

 • І тур – заочний -  15–20 лютого 2012 року
 • ІІ тур – очний - 29 лютого 2012 року.

Від сільських районів та мм. Вільногірська, Жовтих Вод, Марганця, Нікополя, Новомосковська, Орджонікідзе, Павлограда, Першотравенська, Тернівки, Синельникового на заочний тур ІІ етапу конкурсу необхідно надіслати по одній роботи переможців І етапу з 2-х номінацій.

Із міст Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська надсилається по 2 роботи переможців І етапу з 2 номінацій.

Кількість та склад переможців визначає обласне журі.

Переможці заочного туру ІІ етапу (20 чол.) запрошуються на захист робіт в фінальному очному турі, на якому визначається по 3 переможця з 2 номінацій.

Роботи надіслані після 15 лютого 2012 року (за поштовим штемпелем), для участі у Конкурсі не приймаються. Твори та відгуки не повертаються.

Творчі роботи :

 • по літературі в жанрі не обмежуються. Літературні твори приймаються в друкованому вигляді. Обсяг робіт не має перевищувати 3-х сторінок формату А-4;
 • по образотворчому мистецтву представляють у жанрі живопису, графіки, скульптури, малюнків виконаних за допомогою комп’ютерної техніки відповідно до тематики, визначеної умовами Конкурсу;
 • роботи по економіці та екології приймаються в друкованому вигляді. Обсяг робіт не має перевищувати 2-х сторінок формату А-4.

Роботи направляти за адресою:  49006 м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кабінет 204, з приміткою „На конкурс „Дніпропетровщина - регіон лідер ”. (До творчих робіт має бути прикріплена наступна інформація (друкованими літерами, українською мовою та на електороних носіях ): назва роботи, ім'я та прізвище автора, місце навчання: місто (район) навчальний заклад, клас, ім'я та прізвище вчителя (викладача, керівника студії тощо). Учасникам фінального туру необхідно подати фото та картку фізичної особи-платника податків (ідентифікаційний номер).Надіслані на Конкурс роботи не повертаються.

Авторські права на творчі роботи переможців Конкурсу переходять до організаторів Конкурсу, які залишають за собою право їх використовувати при організації виставок, видавничої діяльності тощо.

Відповідальним за проведення конкурсу є головне управління освіти і науки облдержадміністрації, яке формує журі Конкурсу. Журі Конкурсу визначає по 2 переможці з кожної номінації. Переможці нагороджуються цінними подарунками та дипломами головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

Фінансування Конкурсу здійснюється відповідними органами управлінь (відділів) освітою, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується установа, а також інших, не заборонених законодавством джерел.

Заявка на участь в обласному конкурсі серед учнівської молоді „Дніпропетровщина - регіон лідер”

В.о.начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації
Л.О.ОЛЕФІР

Склад журі обласного конкурсу серед учнівської молоді „Дніпропетровщина - регіон лідер”

 1. Олефір Л.О. –  в.о. начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації
 2. Гаврилюк С.В. – головний спеціаліст відділу середньої освіти управління загальної середньої освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації
 3. Романенко М.І. – ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 4. Кудирко В.І. - проректор з науково-методичної роботи Дніпропетровського  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 5. Сергієнко А.А. - завідувач кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова оргкомітету
 6. Безпалова Т.І. - методист Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 7. Скоробагатов Андрій Вікторович - старший викладач кафедри природничої освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 8. Григорова Марія Олександрівна- доцент  кафедри природничої освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
 9. Кучма О.І. – директор Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру    „Веснянка”.
 10. Волкова Л.В. – директор Дніпропетровського обласного центру науково-технічної  творчості та інформаційних технологій учнівської молоді

Головний спеціаліст відділу середньої освіти 
С.В.ГАВРИЛЮК

Відповідно до наказу головного управління освіти і науки України від21.10.2011 №820/0/212-11 «Про підготовку та відзначення 80-річчя утворення Дніпропетровської області» протягом лютого 2012 року відбуватимуться заходи щодо відзначення 80-річчя утворення Дніпропетровської області.

З метою належної організації урочистостей вам необхідно забезпечити 24 лютого 2012 року  о 12.30 для учнів 1-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів області проведення уроку образотворчого мистецтва за темою „Петриківська квітка”.

Методичні рекомендації щодо проведення уроку будуть розміщені на сайті головного управління освіти і науки облдержадміністрації (www.guon.dp.ua) та Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (www.doippo.org.ua), обласного навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.). 

В.о. начальника
Л.О.ОЛЕФІР

Відповідно до законів України "Про місцеві державні адміністрації", "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від   02.12. 1995 N 1116/95 "Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв", наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 21.10.2011 №820/0/212-11 «Про підготовку до відзначення 80-річчя утворення Дніпропетровської області», з метою активізації роботи із патріотичного виховання серед учнівської молоді, виховання шанобливого ставлення до історії Батьківщини

Н А К А З У Ю:

1.Керівникам структурних підрозділів головного управління освіти і науки облдержадміністрації, управлінь, відділів освіти:

 • 1.1.Забезпечити проведення у навчальних закладах області 27 лютого 2012 року першого (09.00) Єдиного уроку за темою «Рідній Дніпропетровщині -       80 років» із запрошенням видатних громадських діячів та осіб, які внесли вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області .
 • 1.2. Інформувати 28 лютого 2012 року відділ дошкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту головного управління освіти і науки облдержадміністрації про проведення Єдиного уроку
 • (e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..

2. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І.:

 • 2.1. До 5 лютого 2012 року розробити та розмістити на сайті Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти методичні рекомендації щодо проведення у навчальних закладах області Єдиного уроку за темою «Рідній Дніпропетровщині -80 років».
 • 2.2. Включити до навчально-тематичних планів курсової перепідготовки всіх категорій педагогічних працівників теми щодо діяльності видатних громадських діячів та осіб, які внесли вагомий внесок у розвиток Дніпропетровської області.
 • 2.3. Опублікувати даний наказ в обласному інформаційному збірнику «Освіта Дніпропетровщини» та на сайті Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

3. Заступнику начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації Литвиненко Н.В. забезпечити фінансування заходу згідно з кошторисом

4. Головному спеціалісту відділу середньої освіти Гаврилюк С.В забезпечити придбання книги «Сяйво Жар-птиці» (антологія літератури для дітей та юнацтва Придніпров’я) для проведення Єдиного уроку та передати її до управлінь, відділів освіти.

 5. Призначити головного спеціаліста відділу середньої освіти Малу С.Г. відповідальною за надання звітності про проведений захід до централізованої бухгалтерії головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

6. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на головного спеціаліста відділу середньої освіти Гаврилюк С.В., контроль залишаю за собою.

В.о.начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації
Л.О.ОЛЕФІР

Про підготовку до відзначення 80-річниці утворення Дніпропетровської області: Наказ Головного управління освіти і науки  Дн-вської обл. держ. адміністрації. Від 21 жовт 2011р. №820/0/212-11 // Освіта Дніпропетровщини. – 2011. – №11. – С.3

Байбурин, Р.М. Слава казацкая (Книга для чтения по истории родного края XVI-XVIII вв.) / Р. Байбурин. – Дн-ск: "ИМА-пресс", 2009. – 236 с.

Білоусов Євген. Славетні імена Придніпров'я: для середнього шкільного віку / Є. Білоусов. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 2002. – 170 с.

Богомаз М.С. Придніпров’я рухається та тече... – Дн-ськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2004. – 416с.

Богомаз М.С. Топономія Дніпропетровшини / М.С. Богомаз, В.С. Мороз. –Дн-ськ: ВАТ Дніпрокнига, 2006. – 446с.

Голобуцький В.О. Гомін, гомін по діброві. – Дніпропетровськ: Січ, 2003. – 208 с.

Головні досягнення Дніпропетровщини за 2011-й: підсумки року // Вісті Придніпров’я. – 2011.-27 грудня. №100. – С.4-5.

Голуб І.С. Сім чудес Дніпропетровщини: художньо-пізнавальне видання для молодшого та середнього шкільного віку / І.Голуб. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 2004. – 166 с. – (Пізнавай і шануй свій край).

Датченко Ю.В. Писанки Катеринославщини: посібник з писанкарства / Ю. Датченко. – Дн-ськ: Герда, 2011. - 48 с.

Дивовижна Україна – Харків: Фактор, 2008. – 192 с. – (Україна. Учора,сьогодні,завтра).

Дніпропетровськ. Віхи історії. – Дніпропетровськ: Грані, 2001. – 256с.

Дніпропетровськ. Минуле і сучасне. – Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – 584с.

Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека: історична хроніка. Рік заснування 1834. / упоряд Т.О. Абраїмова. – Дн-ск: ДОУНБ, 2009. – 152 с.

Дніпропетровська область: географічний атлас / Відп. ред. Т.В.Погурельська. – Київ: Мапа-Київ, 2001. – 20 с. – (Моя мала Батьківщина).

Дніпропетровська область: адміністративно-територіальний устрій. – Дн-ськ: ЕНЕМ, 2008. – 200 с.

Дніпропетровська область: історія та сучасність (до 75-річчя створення). – Дн-ск: Арт-Пресс, 2007. – 256 с.

Дніпропетровщина: 10-й річниці незалежності України присвячується. – Дн-ськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2001.- 240с.

Дніпропетровщина: Фотоальбом.- Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2001. – 240 с.

Зеленська Л.І.    Топонімія Дніпропетровської області: навчальний посібник / Л.І. Зеленська. – Дн-ськ: РВВ ДНУ, 2001. – 56 с.

Іваненко В.В. Дніпропетровщина і "великий перелом" на селі кінця 1920-початку 30-х років: монографія / В.Іваненко, Н.Романець. – Дн-ск: АРТ-Прес, 2009. – 256 с.

История городов и сел Украинской ССР в 26-ти томах. – К.: Главная редакция УСЭ.Днепропетровская область / ред. И.В. Васильев. – 1977. – 838 с.

Історія і культура Придніпров'я: Невідомі та маловідомі сторінки: науковий щорічник. Вип.6. – Дн-ск: НГУ, 2009. - 247 с.

Історія міст і сіл УРСР. Дніпропетровська область / Ред. кол. тома Пащенко А.Я., Варгатюк П.Л. та ін.- Київ: УРЕ, 1969.- 958с.

Кавун М. День народження області // Моє Придніпров'я. Календар пам'ятних дат Дніпропетровської області на 2002 рік: бібліогр. покажчик / Упоряд. І. Голуб. – Дніпропетровськ: ДОУНБ, 2001 - С. 84-86.

Калинина П.Ф. Днепропетровщина: Природа и экономика. – Днепропетровск: Днепропетровское областное издательство, 1959.- 280с.

Калита VIII [Жартівливі пісні. Частівки] / Упоряд.: М. М. Марфобудінова, В.Є. Карпович, З.П. Маріна, О.М. Хоменко. - Дн-ськ: Ліра, 2010. – 100 с.

Клименко Ф.М.    Голодомор. Реквієм. На відстані часу / Ф. Клименко. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 2007 (АРТ-Прес). – 143 с.

Книга пам'яті України. Дніпропетровська область. – Дніпропетровськ.: Січ, 1995. – 718с.

Кочергін І.О. О.М.Поль і його місце в суспільно-політичному житті та економічному розвитку півдня України другої половини ХіХ ст.: автореферат дисертаціі / І.О. Кочергін. – Дн-ськ: 2003. – 16 с.

Крот В.І. Дніпропетровщина - поетичний край, – Дніпропетровськ.: Інновація, 2004 – 108 с.

Літературне Придніпров’я: Навч. посібник з хрестоматійними матеріалами до шкільних програм. В 2-х томах.-Дніпропетровськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2005. – c.742

Лоян М.І. Таромське: перегук століть / М. Лоян, З. Шевцова. – Дн-ськ: Монолит, 2009. – 704 с.

Маркова Л.Н. Об изменениях в административно-территориальном делении Екатеринославщины-Днепропетровщины в 1922-1941 годах//Наддніпрянський історико-краєзнавчий збірник. Вип. 1: Матеріали першої міжрегіон. іст.-краєзнав. конф. (8-9 жовт. 1998р. м. Дніпропетровськ). – Дн-ськ, 1998. – С. 185-190.

Мицик, Ю.А. Царичанка козацька: до 400-ліття заснування Царичанки / Ю.Мицик. – К.: Генеза, 2004. – 88 с.

Музей і місто: музеєзнавчі аспекти збереження і відтворення своєрідності міської культури (Матеріали обласної наукової конференції, присвяченої 225-річчю м.Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: Дніпропетровський історичний музей імені Д.І.Яворницького, 2003. – 135 с.

Музеї Дніпропетровської області: довідник-путівник. – Дн-ск: АРТ-Прес, 2006. – 56 с.

Національна книга пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в Україні. Дніпропетровська область. – Дн-ськ: Арт-Прес, 2008. – 1248 с.

Немеркнущий свет памяти. – Дн-ск: ИМА-пресс, 2008. – 440 с. – Рос. та укр. мовами.

Перлини козацького Присамар'я: містечко Самарь та Богородицька фортеця: тем. збірник. – Дн-ськ: Видавництво ДНУ, 2008. - 168 с.

Платонов В. Человек-легенда Александр Поль. – Днепропетровск: Проспект, 2002, – 207 с.

Присамар'я Дніпровське - перлина природи міжнародного значення / В.В. Манюк [и др.]. – Дн-ськ: 2010. – 37 с. – (Охороняймо скарби природи Степового Подніпров'я ; вип. 1).

Птахи степового Придніпров'я: минуле, сучасне, майбутнє: (Матеріали Перших Вальхівських читань). – Дн-ськ: 2007. – 180 с.

Світленко С.І. Приорілля: історико-краєзнавчі нариси: навч. посібник / С.І. Світленко, А.М. Білокінь ; – Дн-ськ: ДНУ, 2004. – 252 с.

Січеславський альманах: зб. наукових праць. Вип. 4. – Дн-ськ: НГУ, 2009. – 155 с.

Слово про літературу та письменників Придніпров'я: нариси та есеї. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 2005 – 534 с.

Стрюк, Л.Б. Літературна карта Дніпропетровщини: дидактичні мат. до спецкурсу "Літературне краєзнавство" / Л.Б. Стрюк. - Кр. Ріг: 2011. - 20 с.

Фізична та економічна географія Дніпропетровської області: посіб. для вчителів. – Дн-ськ: ДДУ, 1992. – 189 с.

Хрестоматія з географії Дніпропетровщини: Навч. посібник для 5-11 кл. загальноосвітньої школи. – Дн-ськ: ВАТ «Дніпрокнига», 2006. – 358.

Хрестоматія з історії Дніпропетровщини: Навч. посібник для 5-11 класів загальноосвітньої школи. – Дн-ськ: Дніпрокнига, 2004. – с. 767.

Художники Днепропетровщины: Биобиблиографический справочник. – Дн-ск, 1991. – с. 176-177.

Червона книга Дніпропетровської області (рослинний світ) / Під ред. А.П. Травлєєв. – Дн-ськ: Баланс-Клуб, 2010. – 500 с.

Шаповал И.Т., Шевченко Е.П. Наука и техника на Днепропетровщине, – Дн-ск: Днепропетровское областное издательство, 1959.- 162с.

Шаповал І.М. В пошуках скарбів: Оповідання про Д.І. Яворницького. Передм. М. Рильського. – Дн-ськ: Промінь. 1990. – 352с.

Шатров М.А. С вершины полувека. Книга о послеоктябрьском Днепропетровске. – Дн-ск: Промінь, 1969р.

Перший проректор                                           Матеріали підготували ОНБІЦ ДОІППО
Долгополий В.Г.                                               тел. 732-47-49 ОНБІЦ ДОІППО
                                                                           E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідно до Указу Президента України від 30 грудня 2011 року № 1209/2011 „Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят”, з метою забезпечення належної організації та проведення у 2012 році заходів до Дня Соборності та Свободи України, утвердження високої політичної культури у суспільстві, виховання у молоді патріотизму, поваги до історичного минулого українського народу, забезпечення консолідації української нації

Н А К А З У Ю:

1. Начальнику відділу дошкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту Ісаєвій О.В., заступнику начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти – начальнику відділу науки та вищої освіти Демчику О.І., начальнику відділу професійно-технічної освіти управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Кузнєцовій Г.І. забезпечити виконання Плану заходів щодо відзначення у закладах освіти області Дня Соборності та Свободи України (далі – План), що додається.

2. Ректорові Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І., директорові навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області
Василиненку В.М.:

2.1. До 13 січня 2012 року розробити та розмістити на сайті Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області:

 • довідкові матеріали „Щодо відзначення у навчальних закладах Дня Соборності та Свободи України”;
 • методичні рекомендації щодо проведення в загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах єдиного уроку патріотизму на тему: „Подія, що пережила час”, який відбудеться 19 січня 2012 року.

2.2. На постійно діючому навчально-методичному лекторії вчителів історії ДОІППО висвітлити питання ролі проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки в історії України.

2.3. До навчально-тематичних планів курсової перепідготовки всіх категорій педагогічних працівників ДОІППО включити теми стосовно діяльності  видатних діячів УНР та ЗУНР.

2.4.  Про вжиті заходи інформувати відділ дошкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту головного управління освіти і науки облдержадміністрації до 23.01. та до 23.02.2012.

3. Заступнику начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти – начальнику відділу науки та вищої освіти Демчику О.І. сприяти організації культурно-мистецького заходу за участю представників творчої інтелігенції і громадськості у Палаці студентів імені Юрія Гагаріна, який відбудеться 20.01.2012.

4. Заступнику начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти – начальнику відділу науки та вищої освіти Демчику О.І., начальнику відділу професійно-технічної освіти управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Кузнєцовій Г.І.:

4.1. Надати 23.01.2012 узагальнену інформацію про виконання Плану до відділу дошкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту
(e-mail: fedorchenkoЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

5. Керівникам управлінь, відділів освіти, вищих, професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, позашкільних, інтернатних закладів обласного підпорядкування:

5.1. Здійснити організаційну роботу щодо виконання Плану і про вжиті  заходи інформувати головне управління освіти і науки облдержадміністрації 20.01.2012 (каб. 209, каб. 315 та 414).

5.2. Забезпечити надання до інформаційного прес-сектору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти матеріалів (фото – окремо від тексту) про проведені заходи (вул. Свердлова, 70, кімната 310).

6. Керівнику інформаційного прес-сектору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Заржицькій Е.І.
(за згодою) забезпечити висвітлення на шпальтах обласної педагогічної преси інформації про заходи щодо відзначення у закладах освіти Дня Соборності та Свободи України.

7. Головному спеціалісту відділу дошкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту Федорченко К.Є. надати до 24.01.2012 узагальнену інформацію щодо проведених заходів до управління з питань внутрішньої політики облдержадміністрації.

8. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на  начальника відділу дошкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту Ісаєву О.В., контроль – залишаю за собою.

В. о. начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації
А.Л. ДЕМУРА