Накази, листи ДОН та матеріали нарад

Про  внесення змін до наказу від 25.10.2011 №836/0/212-11

Відповідно до статті 10 Закону України "Про позашкільну освіту”, наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553 "Про затвердження Порядку атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів", зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.2001 №678/5869 (із змінами), від 21.08.2003 №567 “Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”, наказів головного управління освіти і науки від 08.06.2010 №454 “Про затвердження критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”, від 14.10.2011 №803/0/212-11 “Про затвердження складу творчої робочої групи”, від 25.10.2011 №836/0/212-11 “Про заходи щодо державної атестації позашкільних навчальних закладів” та враховуючи пропозиції творчої робочої групи з державної атестації  позашкільних навчальних закладів в Дніпропетровській області  за результатами апробації проведеної згідно вказаного наказу,

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до п.2 наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації 25.10.2011 №836/0/212-11 “Про заходи щодо державної атестації позашкільних навчальних закладів” та затвердити зміни до форми протоколів експертизи позашкільних навчальних закладів спортивно-фізкультурного напрямку, що додаються.

2. Внести доповнення до переліку документів атестаційної справи  позашкільного навчального закладу, який атестується  затвердженого вищевказаним наказом, що додається.

3.Завідуючому сектором ліцензування та атестації  навчальних, навчально-виховних закладів Безені І.М.:

3.1. Розмістити цей наказ на веб-сайті головного управління освіти і науки облдержадміністрації та збірнику “Освіта Дніпропетровщини”;

3.2. Провести семінар-нараду з керівниками позашкільних навчальних закладів щодо внесених змін та доповнень до форм робочих протоколів.

4. Координацію роботи по виконанню даного наказу покласти на завідуючого сектором ліцензування та атестації навчальних, навчально-виховних закладів головного управління освіти  і науки  облдержадміністрації Безену І.М., контроль - залишаю за собою.

В.о. начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації
А.Л.ДЕМУРА

Завантажити файл

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 .07.2011 № 686-р «Про деякі питання завершення 2011/2012 навчального року у зв’язку з проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008  № 94), особливостей організації навчально-виховного процесу, передбачених Типовими навчальними планами (лист Міністерства освіти і науки України від 20.02.2009 №1/9-120), Типовими навчальними планами, (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 № 834 (для учнів    10-11 класів), наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14.11.2011  №1310 «Про форми, зміст і підготовку до проведення у 2011/2012 навчальному році державної підсумкової атестації учнів системи загальної середньої освіти», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 21.07.2011 № 1/9-556 «Щодо організації навчально-виховного процесу у 2011/2012 навчальному році», від 27.01.2012 №1/9-61 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2011/2012 навчальному році»

Н А К А З У Ю:

1. Заступнику начальника управління загальної середньої освіти – начальнику відділу середньої освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації Гаврилюк С.В.:

1.1. Здійснити протягом травня 2012 року контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти згідно з річним планом головного управління освіти і науки облдержадміністрації на 2012 рік.

1.2. Провести нараду з керівниками управлінь, відділів освіти та їх заступниками з питань організованого закінчення 2011/2012 навчального року протягом березня-квітня 2012 року.

1.3. Погодити питання щодо виділення ефірного часу для оголошення завдань державної підсумкової атестації з математики (9, 11 клас), російської мови (9, 11 класи) з Дніпропетровською обласною державною телерадіокомпанією протягом квітня.

1.4. Забезпечити контроль за дотриманням вимог щодо нагородження Золотою та Срібною медалями учнів загальноосвітніх навчальних закладів (графік подачі документації навчальних закладів додається).

         1.5. Розмістити даний наказ на сайті головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

2. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І.:

         2.1. Провести засідання керівників районних  методичних об’єднань з базових дисциплін з питання проведення державної підсумкової атестації протягом березня-квітня 2012 року.

         2.2. Розмістити на сайті Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та обласній газеті „ Джерело ”:

методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації;

рекомендації щодо підготовки та проведення свята „Останній дзвоник ”, урочистих зборів по врученню документів про повну загальну середню освіту на сайті головного управління освіти і науки облдержадміністрації;

рекомендації учням, батькам щодо раціонального використання часу, емоційного розвантаження при підготовці до державної підсумкової атестації.

         2.3.Опублікувати даний наказ в інформаційному збірнику „Освіта Дніпропетровщини”.

         2.4. Підготувати завдання для проведення державної підсумкової атестації та надати до відділу середньої освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації до 1 квітня 2012 року:

з математики (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії),
9 клас;

з російської мови (диктант) – для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання та іншими мовами національних меншин, випускників, які почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році, 9 клас;

з математики для класів з поглибленим вивченням математики та класів універсального, природничо-математичного напрямів, економічного,

інформаційно-технологічного профілів, у яких час, відведений на вивчення математики, становить не менше 4 годин на тиждень 11 клас;

з російської мови (переказ ), 11 клас;

завдання для учнів (екстернів), які хворіли під час проведення атестації ;

завдання для дострокової атестації випускників 9, 11 класів до 20 березня 2012 року.

3. Керівникам управлінь, відділів освіти, директорам навчальних закладів обласного підпорядкування:

         3.1. Провести протягом квітня поточного року роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, вчителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад з наступних питань:

організованого закінчення 2011/2012 навчального року: 1–8 та 10 класи-            25 травня, 9 класи – 11 травня, 11 класи – 3 травня 2012 року. Дату проведення свята «Останній дзвоник» визначають навчальні заклади самостійно;

         проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти;

         участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів, які виявили бажання вступати у вищі навчальні заклади.

3.2. Вжити невідкладних заходів щодо виконання навчальних планів і програм у загальноосвітніх навчальних закладах, в яких було тимчасово призупинено навчально-виховний процес через захворюваність на грип, зниження температури повітря, або з інших об’єктивних причин.

3.3. Тримати на контролі річне оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.

3.4. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства України:

         у 4-х класах з 11 по 20 травня 2012 року з 3-х предметів:

українська мова та читання, математики. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації і результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).

         у 9-х класах з 14 травня по 30 травня 2012 року з 5-ти предметів, з них:

14 травня о 9:00- українська мова (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в день атестації по Національному телебаченню  (канал УТ-1)та радіо;

17 травня о 8:20 - математика (інтегрована робота з алгебри та геометрії)– письмово за завданнями, оголошеними головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо;

21 травня о 8:20 - російська мова за вибором (диктант) за завданнями, оголошеними головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо;

у 11-х класах з 04 по 11 травня 2011 з 3-х предметів у письмовій формі, з них:

4 травня о 9:00 - з українська мова (переказ, обов’язково) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в день атестації по Національному телебаченню (канал УТ-1) та радіо;

         7 травня о 8:20 - математика (інтегрована контрольна робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) за завданнями, оголошеними головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо;

10 травня о 8:20- російська мова (переказ),  математика (за вибором) за завданнями, оголошеними головним управлінням освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо для загальноосвітніх навчальних закладів (класах) з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин.

Здійснювати проведення державної підсумкової атестації за збірниками, затвердженими наказами МОНмолодьспорт від 13.01.2012 № 20 та № 21 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації» та додатком до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від  27.01.2012  № 1/9-61.

 З метою організованого проведення зазначеного заходу загальноосвітній навчальний заклад на період з 4 по 28 травня 2012 року може вносити зміни у розклад навчальних занять і режим роботи як окремих класів, так і закладу в цілому, про що завчасно повідомляють учнів та їх батьків.

3.5. Здійснювати проведення державної підсумкової атестації екстернів у порядку, визначеному Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.

3.6. Взяти під контроль розподіл відпусток вчителів початкової школи, вчителів - предметників 5-8 та 10 класів для надання допомоги під час літніх канікул учням, які за підсумками атестації з окремих предметів одержали бали з початкового рівня навчальних досягнень.

3.7. Розглянути питання щодо підготовки заходів, пов’язаних із закінченням навчального року, з випуском учнів на нарадах керівників навчальних закладів, педагогічних колективах за участю представників піклувальних рад та батьківської громадськості.

         3.8. Забезпечити організоване вручення документів про повну загальну середню освіту на урочистих зборах 12-13 травня 2012 року, про базову освіту -31 травня - 1 червня 2012 року.

3.9. Категорично заборонити збір коштів для проведення державної підсумкової атестації учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо.

         3.10. Персональну відповідальність за незаконне збирання коштів покласти на керівників навчальних закладів.

        3.11. Узгодити меню буфетної продукції (при необхідності її використання під час проведення свята) з міськими (районними) СЕС.

         3.12. Подати до головного управління освіти і науки облдержадміністрації такі наступні документи:

наказ про організацію і проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів у 2010/2011 навчальному році до
16 березня 2012 року;

заявки на письмову атестацію (дострокову) випускників 9,11-х класів до  1 квітня 2012 року;

замовлення для письмової атестації з російської мови учнів 9,11-х класів до 1 квітня 2012 року, які почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;

подання управлінь та відділів освіти на претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями згідно Положення про Золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та Срібну медаль «За досягнення у навчанні» та класні журнали 11 класів, де є претенденти на нагородження медалями до 20 квітня 2012 року згідно з графіком, що додається;

графіки проведення свята «Останній дзвоник» та урочистих зборів з вручення документів про повну загальну середню освіту у розрізі шкіл до
15 квітня 2012 року;

пропозиції щодо відвідування свята «Останній дзвоник» та урочистих зборів керівництвом області, представниками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Кабінету Міністрів України (по 1 закладу з міст та районів області та по 3 навчальні заклади від мм.Дніпропетровська, Кривого Рогу) з довідками - об’єктивками на навчальні заклади,  директорів та протоколом проведення свят, сценарієм. Інформацію подати на паперових та електронних носіях до 15 квітня 2012 року;

графіки термінів проведення державної підсумкової атестації у 9,11 (за 2 тижні до проведення ДПА), затверджений керівником управління, відділу освіти;

  8 травня 2012 року письмові роботи (вибірково, за рішенням головного управління освіти і науки облдержадміністрації) з української мови, математики, російської мови (тих учнів, які почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році) - претендентів на нагородження золотою та срібною медалями, згідно з графіком, що додається ;

заявки на атестацію учнів 9,11 (12)-х класів, які хворіли під час проведення атестації;

списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію екстерном та відповідні накази до 1 червня 2012 року;

до 1 липня робочі навчальні плани експериментальних навчальних закладів, які виконуються на Всеукраїнському, обласному рівнях з копіями документів, які спонукали їх розроблення (накази про експериментальну роботу, копії документів, що підтверджують надання відповідних грифів Міністерства авторським та експериментальним програмам тощо).

4. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на заступника начальника управління загальної середньої освіти - начальника відділу середньої освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації Гаврилюк С.В., контроль - на заступника начальника (першого) головного управління освіти і науки облдержадміністрації       Олефіра Л.О.

В.о.начальника головного управління освіти і науки  облдержадміністрації                                                           О.І.ДЕМЧИК

Додаток до наказу

До головного управління освіти і науки облдержадміністрації звернулося Управління Національного банку України в Дніпропетровській області з проханням підтримати ініціативу щодо проведення на Дніпропетровщині обласного туру Всеукраїнського конкурсу дитячих малюнків на тему: «Національний банк майбутнього».

Конкурс проводиться з 01.03.2012 по 07.05.2012 у два тури: обласний і всеукраїнський.

Вік учасників – від 5 до 14 років

Участь у конкурсі можуть брати лише індивідуальні дитячі роботи (колективні роботи не розглядаються).

Стиль і форма малюнка обираються автором на власний розсуд відповідно до загальної теми конкурсу.

Подані на конкурс роботи можуть бути виконані в довільній графічній чи живописній техніці на аркушах паперу формату А3 або А4.

На звороті малюнка обов’язково зазначаються прізвище, ім’я, поштова адреса, клас та назва навчального або дошкільного закладу, контактні телефони батьків або опікунів.

Дитячі малюнки до територіального управління НБУ мають бути надіслані до 02.04.2012 на поштову адресу: 49000 м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 13 з обов’язковим зазначенням на конверті напису «На конкурс дитячого малюнка».

Разом з малюнком надсилається анкета за формою, що додається.

За додатковою інформацією звертатися: Ольга Бабенко, головний спеціаліст по зв’язках з громадськістю та ЗМІ управління НБУ у Дніпропетровській області за тел. (056) 770-42-16.

Пропонуємо всім бажаючим взяти участь у конкурсі.

Додаток на 1 арк.

В.о. начальника головного управління
освіти і науки облдержадміністрації
О.І. ДЕМЧИК

НАКАЗ

17.02.2012 м. Дніпропетровськ № 124/0/212-12

Про затвердження Порядку
проведення робіт з будівництва,
реконструкції, капітального ремонту,
поточного ремонту закладами
освіти обласного підпорядкування

З метою ефективного використання бюджетних коштів, організації своєчасного та якісного виконання ремонтно-будівельних робіт закладами освіти обласного підпорядкування, відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема, Конституції України, Цивільного і Господарського Кодексів України, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Державних будівельних норм України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації, інших законодавчих і нормативно-правових актів України

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту закладами освіти обласного підпорядкування (далі – Порядок), що додається.

2. Керівникам закладів освіти обласного підпорядкування, відділу технагляду за проведенням капремонтів на об’єктах освіти області та з питань організації державних закупівель головного управління освіти і науки облдержадміністрації (Полторацький) при проведенні робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту закладами освіти обласного підпорядкування керуватися чинним законодавством України та даним Порядком.

3. Вважати такими, що втратили чинність накази головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 12.05.2010 №360 «Про затвердження порядку проведення ремонтно-будівельних робіт у закладах освіти обласного підпорядкування», від 29.06.2010 №531 «Про проведення ремонтно-будівельних робіт у закладах освіти обласного підпорядкування у 2010 році».

4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на начальника відділу технагляду за проведенням капремонтів на об’єктах освіти області та з питань організації державних закупівель головного управління освіти і науки облдержадміністрації Полторацького О.В., заступника начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації Литвиненко Н.В., контроль залишаю за собою.

В. о. начальника
А.Л.ДЕМУРА

Завантажити файл ПОРЯДОК проведення робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту, поточного ремонту закладами освіти обласного підпорядкування

Додаток 1
до Порядку проведення
робіт з будівництва, реконструкції,
капітального ремонту, поточного
ремонту закладами освіти
обласного підпорядкування
від 17.02.2012 № 124/0/212-12

Основний перелік законодавчих та нормативно-правових актів, згідно з якими здійснюються реконструкції, капітальні і поточні ремонти 

 1. Конституція України.
 2. Господарський Кодекс України.
 3. Цивільний Кодекс України.
 4. Бюджетний Кодекс України.
 5. Закон України «Про архітектурну діяльність» із змінами і доповненнями.
 6. Закон України «Про основи містобудування» із змінами.
 7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» із змінами і доповненнями.
 8. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» із  змінами і доповненнями.
 9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарчої діяльності».
 10. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву».
 11. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 12. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».
 13. Закон України «Про відповідальність підприємств, їх об’єднань, установ та організацій за правопорушення у сфері містобудування».
 14. Державні будівельні норми України «Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень» ДБН 360-92**
 15. Державні будівельні норми України «Правила визначення вартості будівництва»  ДБН Д.1.1-1-2000 із змінами.
 16. Державні будівельні норми України «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України» ДБН Д.1.1-7-2000 із змінами та доповненнями.
 17. Державні будівельні норми України «Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва» ДБН А.2.2-3-2004.
 18. Державні будівельні норми України «Інженерне обладнання приміщень будівель і споруд. Зовнішні мережі і споруди» ДБН В.2.5-20-2001.
 19. Державні будівельні норми України «Організація будівельного виробництва» ДБН А.3.1-5-96.
 20. Державні будівельні норми України «Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд» ДБН В.1.2-1-95.
 21. Державні будівельні норми України «Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд» ДБН А.2.2-4-2003.
 22. Державні будівельні норми України « Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення» ДБН А.3.1.-3-94 із змінами № 1, № 2, № 3.
 23. Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Будинки та споруди навчальних закладів» ДБН В.2.2-3-97 із змінами № 1, № 2.
 24. Державні будівельні норми України «Будинки і споруди. Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів» ДБН В.2.2-4-97 із змінами № 1, № 2.
 25. Державні будівельні норми України «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва» ДБН В.1.1-7-2002.
 26. Державні будівельні норми України «Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» ДБН В.1.2-7-2008.
 27. Державні будівельні норми України «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ» ДБН В.1.2.-14-2009.
 28. Постанова Кабінету Міністрів України від  13.04.2011 № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів».
 29. Постанова Кабінету Міністрів України від  13.04.2011 № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних   робіт».
 30. Постанова Кабінету Міністрів України від  23.05.2011 № 547 «Про затвердження Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу».
 31. Постанова Кабінету Міністрів України від  25.05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації».
 32. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві».
 33. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 551 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р. № 1396».
 34. Постанова Кабінету Міністрів України від  23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури».
 35. Постанова Кабінету Міністрів України від  25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні».
 36. Постанова Кабінету Міністрів України від  11.05.2011 № 557 «Про затвердження Порядку віднесення об’єктів будівництва  до IV і V категорій складності».
 37. Постанова Кабінету Міністрів України від  25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр».
 38. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про Порядок затвердження проектів будівництва та проведення їх експертизи».
 39. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903 «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об’єкта архітектури».
 40. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» із змінами.
 41. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва» із змінами.
 42. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997  № 995 «Про Порядок затвердження титулів будов (об’єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності» із змінами.
 43. Постанова Кабінету Міністрів України  вад 23.06.1994 № 431 «Про порядок проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво та реконструкцію виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці (ДНАОП 0.00-4.20-94) із змінами.
 44. Постанова Кабінету Міністрів України  від 01.08.2005 № 668 «Про затвердження загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві» із змінами.
 45. Постанова Кабінету Міністрів України  від 09.10.2006 № 1404 «Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти».
 46. Розпорядження Кабінету Міністрів України  від 05.10.2011 № 947-р «Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, що надаються Державною архітектурно-будівельною інспекцією та її територіальними органами ».
 47. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 16 травня 2011 р. № 45 «Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів».
 48. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 23 травня 2011 р. № 53 «Про затвердження Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектів будівництва».
 49. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 07 липня 2011 р. № 109 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст».
 50. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 27 січня 2009 р. № 47 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у будівництві, пов’язаної із створенням об’єктів архітектури» із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 06 жовтня 2010 р. № 392.
 51. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 04 грудня  2009 р. № 554 “Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в будівництві” (Типові форми № КБ-2в “Акт прийомки виконаних будівельних робіт”, № КБ-3 “Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витратах”) із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19 вересня 2011 року № 195.
 52. Наказ Державного казначейства України Міністерства  фінансів України від 25 листопада 2008 р. № 495 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету».
 53. Наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 18 листопада 2008 р. № 516 «Про затвердження Порядку уповноваження  установ та організацій на проведення експертизи суб’єктів будівельної діяльності щодо їх можливості (неможливості) виконувати роботи згідно з поданим переліком робіт».
 54. Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10 серпня 2004 р. № 150 «Про затвердження примірного переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд» із змінами.
 55. Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2005 р. № 2 «Про затвердження Положення про порядок консервації та розконсервації об’єктів будівництва».
 56. Роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.06.2011 № 21-12/5287/0/6-11 щодо експертизи проектів будівництва.
 57. Лист Державного комітету України будівництва та архітектури, архітектури та житлової політики України від 04 жовтня 2000 р. № 7/7-1010 «Про врахування коштів на утримання служби замовника в інвесторській кошторисній документації».
 58. Лист Державної будівельної інспекції України від 16 січня 2009 р. № 22/7-195 «Щодо здійснення технічного нагляду».

Начальник відділу технагляду за
проведенням капітальних ремонтів
на об’єктах освіти області та з
питань організації державних закупівель
О.В.ПОЛТОРАЦЬКИЙ

Загальна інформація

Черговий раз Агентство організовує всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Діти за чисту енергію». Метою конкурсу є формування енергоефективного світогляду в суспільстві шляхом залучення підростаючого покоління до навчально-практичної діяльності з питань ефективного використання енергетичних ресурсів, використання відновлюваних джерел енергії, а також пошуку та підтримки обдарованих дітей, створення умов для їх подальшої творчості, сприяння професійному самовизначенню молоді, активізації творчої діяльності вчителів.

Девіз конкурсу: «Любиш Україну? Споживай чисту енергію!»

Номінації конкурсу:

 • малюнки;
 • девізи та речівки;
 • вироби: друге життя речей.

Умови подання робіт на конкурс:

Усі конкурсні роботи надсилаються на поштову адресу Агентства (01601, м. Київ, пров. Музейний, 12) у вигляді листів, посилок, бандеролей з поміткою "Дитячий конкурс" з використанням послуги пересилання поштових відправлень, що надає Державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта", за рахунок учасників конкурсу (відправника).

Тематика:

 • ефективне використання енергетичних ресурсів;
 • використання відновлюваної енергії (сонця, вітру, землі, води, місцевих видів палива)

Учасники конкурсу:

У конкурсі можуть брати участь учні, вихованці, слухачі загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих будинків та шкіл-інтернатів двох вікових груп:

 • перша група - діти з 6 до 11 років.
 • друга група - діти з 12 до 16 років.

Порядок проведення конкурсу:

Конкурс стартує 06 грудня 2011 року і завершується 01 березня 2012 року. Кінцевий термін подачі робіт - не пізніше 31 січня 2012 року.

Критерії оцінювання робіт:

 • практичне значення;
 • доцільність наданих рекомендацій та порад;
 • ступінь самостійності школярів у виконанні роботи;
 • якість роботи.

Підведення підсумків конкурсу

Оцінювання робіт та підведення підсумків конкурсу проходитиме з 1 по 20 лютого 2012 року.

Оцінюватиме роботи професійне журі, до складу якого увійдуть представники міжнародних організацій, експерти, що працюють у сфері енергоефективності, енергетики та освіти, представники засобів масової інформації.

Переможці отримають дипломи та будуть нагороджені заохочувальними призами. Роботи переможців будуть розміщені на сайті Агентства \у\ууу.паег.£ОУ.иа (дитяча сторінка «Діти за чисту енергію») та в журналі «Енергозбереження». Також з використанням робіт переможців буде видано календар на наступний рік. Кращі 200 робіт будуть представлені на виставці-презентації в Українському домі (м. Київ).

Додаткову інформацію щодо участі у конкурсі можна отримати за тел. 590-59-65 (Управління популяризації та зв'язків з громадськістю Агентства).

Правила оформлення робіт конкурсу:

1. Номінація «Малюнки».

Малюнок може бути виконаний на аркуші, що призначений для малювання (ватман, картон тощо) формату АЗ. У нижньому правому кутку малюнка обов'язково має бути підпис, в якому повинне міститися ім'я та прізвище автора, його вік, адреса, контактний телефон, а також назва роботи.

2. Номінація «Девізи та речівки».

Девіз або речівка має бути надрукований або розбірливо написаний на паперовому або картонному аркуші у форматі А4. У правому нижньому кутку аркуша обов'язково має бути підпис, який повинен містити ім'я та прізвище автора, його вік, адреса, контактний телефон. Об'єм роботи не має перевищувати 4-6 рядків.

3. Номінація «Вироби: друге життя речей».

Розглядаються саморобки (декоративні вироби, предмети для оздоблення інтер'єру, іграшки, функціональні речі, прикраси), виготовлені з вживаних речей (побутових відходів: поліетилену, пластику, картонних упаковок, жерстяних банок тощо).

На роботі обов'язково має бути підпис, який повинен містити ім'я та прізвище автора, його вік, адреса, контактний телефон.

Конкурсна робота має бути індивідуальною. Роботи, які не відповідають вимогам розглядатися не будуть. До робіт додається заповнена реєстраційна форма, яку можна завантажити з сайту Агентства www.naer.gov.ua. Обов'язково вказувати контактний телефон. Відібрані конкурсною Комісією роботи поверненню не підлягають.

Відповідно Указу Президента України від 02.12. 1995 N 1116/95 "Про впорядкування відзначення пам'ятних дат і ювілеїв", наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 21.10.2011 №820/0/212-11 «Про підготовку до відзначення 80-річчя утворення Дніпропетровської області», з метою активізації роботи з патріотичного виховання серед учнівської молоді, сприяння розвитку здібностей та наукових пошуків, написання наукових робіт учнів, формування в них особливого ставлення до культурних надбань Дніпропетровської області, головне управління освіти і науки оголошує обласний конкурс серед учнівської молоді „Дніпропетровщина - регіон лідер”, присвячений 80-річчю утворенню Дніпропетровської області.

Конкурс проводиться з 2 номінацій:

 • «Література та образотворче мистецтво».
 • «Економіка та екологія».

До участі у конкурсі запрошуються учні віком від 14 до 16 років - учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Конкурс носить особистий характер, колективні роботи не приймаються.

Конкурс проводиться в 2 етапи:

І етап – міські  (районні) конкурси

 • січень - до 15 лютого 2012 року,

ІІ етап - обласний конкурс, який складається з ІІ турів:

 • І тур – заочний -  15–20 лютого 2012 року
 • ІІ тур – очний - 29 лютого 2012 року.

Від сільських районів та мм. Вільногірська, Жовтих Вод, Марганця, Нікополя, Новомосковська, Орджонікідзе, Павлограда, Першотравенська, Тернівки, Синельникового на заочний тур ІІ етапу конкурсу необхідно надіслати по одній роботи переможців І етапу з 2-х номінацій.

Із міст Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська надсилається по 2 роботи переможців І етапу з 2 номінацій.

Кількість та склад переможців визначає обласне журі.

Переможці заочного туру ІІ етапу (20 чол.) запрошуються на захист робіт в фінальному очному турі, на якому визначається по 3 переможця з 2 номінацій.

Роботи надіслані після 15 лютого 2012 року (за поштовим штемпелем), для участі у Конкурсі не приймаються. Твори та відгуки не повертаються.

Творчі роботи :

 • по літературі в жанрі не обмежуються. Літературні твори приймаються в друкованому вигляді. Обсяг робіт не має перевищувати 3-х сторінок формату А-4;
 • по образотворчому мистецтву представляють у жанрі живопису, графіки, скульптури, малюнків виконаних за допомогою комп’ютерної техніки відповідно до тематики, визначеної умовами Конкурсу;
 • роботи по економіці та екології приймаються в друкованому вигляді. Обсяг робіт не має перевищувати 2-х сторінок формату А-4.

Роботи направляти за адресою:  49006 м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кабінет 204, з приміткою „На конкурс „Дніпропетровщина - регіон лідер ”. (До творчих робіт має бути прикріплена наступна інформація (друкованими літерами, українською мовою та на електороних носіях ): назва роботи, ім'я та прізвище автора, місце навчання: місто (район) навчальний заклад, клас, ім'я та прізвище вчителя (викладача, керівника студії тощо). Учасникам фінального туру необхідно подати фото та картку фізичної особи-платника податків (ідентифікаційний номер).Надіслані на Конкурс роботи не повертаються.

Авторські права на творчі роботи переможців Конкурсу переходять до організаторів Конкурсу, які залишають за собою право їх використовувати при організації виставок, видавничої діяльності тощо.

Відповідальним за проведення конкурсу є головне управління освіти і науки облдержадміністрації, яке формує журі Конкурсу. Журі Конкурсу визначає по 2 переможці з кожної номінації. Переможці нагороджуються цінними подарунками та дипломами головного управління освіти і науки облдержадміністрації.

Фінансування Конкурсу здійснюється відповідними органами управлінь (відділів) освітою, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується установа, а також інших, не заборонених законодавством джерел.

Заявка на участь в обласному конкурсі серед учнівської молоді „Дніпропетровщина - регіон лідер”

В.о.начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації
Л.О.ОЛЕФІР

Склад журі обласного конкурсу серед учнівської молоді „Дніпропетровщина - регіон лідер”

 1. Олефір Л.О. –  в.о. начальника головного управління освіти і науки облдержадміністрації
 2. Гаврилюк С.В. – головний спеціаліст відділу середньої освіти управління загальної середньої освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації
 3. Романенко М.І. – ректор Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 4. Кудирко В.І. - проректор з науково-методичної роботи Дніпропетровського  обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 5. Сергієнко А.А. - завідувач кафедри гуманітарної освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, голова оргкомітету
 6. Безпалова Т.І. - методист Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 7. Скоробагатов Андрій Вікторович - старший викладач кафедри природничої освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
 8. Григорова Марія Олександрівна- доцент  кафедри природничої освіти Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,
 9. Кучма О.І. – директор Дніпропетровського обласного дитячо-юнацького кіноцентру    „Веснянка”.
 10. Волкова Л.В. – директор Дніпропетровського обласного центру науково-технічної  творчості та інформаційних технологій учнівської молоді

Головний спеціаліст відділу середньої освіти 
С.В.ГАВРИЛЮК