Накази, листи ДОН та матеріали нарад

Департамент освіти і науки облдержадміністрації надсилає для використання в роботі лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2013 № 14.1/10-3119 «Про Національний молодіжний конкурс творів епістолярного жанру».

Просимо довести інформацію про зазначений захід до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про позашкільну освіту”, наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553 “Про затвердження Порядку атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.2001 №678/5869 (із змінами), від 21.08.2003 №567 “Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”, листа від 07.08.2013 №1/9-533 “Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів”, наказу головного управління освіти і науки від 08.06.2010 №454 “Про затвердження критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до переліку документів для оформлення справи за результатами державної атестації позашкільного навчального закладу, затвердженого пунктом 3 наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.10.2011 №836/0/212-11 “Про заходи щодо держаної атестації позашкільних навчальних закладів”  виклавши його в наступній редакції, що додається.

2. Координацію роботи по виконанню даного наказу покласти на завідуючого сектором ліцензування та атестації навчальних закладів Безену І.М., контроль – залишаю за собою.

Перелік документів для оформлення атестаційної справи за результатами державної атестації позашкільного навчального закладу

Завантажити наказ

Відповідно до  Закону України “Про загальну середню освіту”,  Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (зі змінами), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553, зареєстровано Міністерством юстиції України 08.08.2001 №678/5869, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України  від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів», листа від 07.08.2013 №1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів» та з метою вивчення реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної роботи з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу, враховуючи  пропозиції творчої групи з підготовки критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у Дніпропетровській області (далі – Критерії), що додаються.
 2. Затвердити перелік документів для оформлення атестаційної справи за результатами державної атестації загальноосвітнього навчального закладу, що додаються.
 3. Затвердити форми протоколів до пунктів 1.1; 2.14; 2.15; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5 та 4.6 атестаційної експертизи загальноосвітнього навчального закладу, що додаються.
 4. Затвердити перелік загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області, на базі яких буде проведено  апробацію Критеріїв, що додається.
 5. Місцевим органам управління освітою, на які покладено проведення атестаційної експертизи та апробація Критеріїв:
  1. Створити експертні комісії із числа провідних фахівців органів управління освітою, навчальних закладів і установ освіти, організацій, які мають відповідну спеціальну освіту, високу професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.
  2. Впродовж жовтня – листопада 2013 року провести апробацію Критеріїв на базі загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених переліком, погодивши терміни проведення та склад експертних комісій із сектором ліцензування та атестації навчальних закладів департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
  3. Ввести до складу експертних комісій членів Дніпропетровської регіональної експертної ради та творчої групи з підготовки критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у Дніпропетровській області.
  4. За результатами апробації  Критеріїв направити атестаційні матеріали на розгляд регіональної експертної ради, відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553, зареєстровано Міністерством юстиції України 08.08.2001 №678/5869.
 6. 6. Сектору ліцензування та атестації навчальних закладів (Безена І.М.):
  1. За результатами апробації Критеріїв внести пропозиції  щодо зарахування її результатів для вищевказаних загальноосвітніх навчальних закладів, як державну атестацію. 
  2. За результатами апробації подати узагальнені пропозиції для розгляду розроблених Критеріїв на засідання регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, в разі виникнення питання щодо зміни і доповнення до Критеріїв з урахуванням типів загальноосвітніх навчальних закладів, специфіки соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів, підготувати обґрунтовані пропозиції і погодити їх з Державною інспекцією навчальних закладів України та затвердити в установленому порядку.
 7. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, визначених для апробації Критеріїв здійснити організаційні заходи щодо проведення атестаційної експертизи та подачі атестаційної справи на розгляд регіональної експертної ради.
 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Демуру А.Л.

Завантажити додатки:

 1. Критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у дніпропетровській області
 2. Форми протоколів до пунктів 1.1; 2.14; 2.15; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5 та 4.6 атестаційної експертизи загальноосвітнього навчального закладу
 3. Перелік документів для оформлення справи за результатами державної атестації загальноосвітнього навчального закладу
 4. Робоча програма атестаційної експертизи

Завантажити наказ

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 4 глави 2 протоколу № 62 засідання Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 року
«Про результати діяльності Державної інспекції навчальних закладів у 2011-2012 роках», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 770 «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів», з метою налагодження координації роботи та взаємодії департаменту освіти і науки облдержадміністрації з Державною інспекцією навчальних закладів та місцевими органами управління освіти щодо контролю за діяльністю навчальних закладів, недопущення дублювання контрольних функцій та забезпечення проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти з періодичністю, визначеною до критеріїв оцінки ступеня ризику від проведення господарської діяльності з надання відповідних освітніх послуг,

НАКАЗУЮ:

 1. Рекомендувати місцевим органам управління освітою забезпечити:
  • щорічно до 01 жовтня, починаючи з 2013 року, надання інформації до департаменту освіти і науки облдержадміністрації на паперових носіях щодо дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, розміщених у межах адміністративно-територіальної одиниці, за формою №1 затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013
  • № 770 «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів»;
  • проведення планових заходів контролю за діяльністю навчальних закладів із неухильним дотриманням періодичності, що відповідає ступеню ризику, до яких віднесені навчальні заклади, згідно із критеріями, визначеними чинним законодавством.
 2. Управлінню дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти (Середня В.Г.), сектору ліцензування та атестації навчальних закладів (Безена І.М.) щороку до 10 листопада, починаючи з 2013 року, надавати Державній інспекції навчальних закладів України переліки питань для здійснення планових заходів, у межах яких залежно від цілей заходу визначаються ті питання, щодо яких в наступному календарному році буде здійснюватись державний нагляд (контроль).

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Демуру А.Л.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2001 р. за № 678/5869, наказу Міністерства освіти і науки України 17.06.2013 р.№ 772  «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів» та з метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, організації проведення атестаційної експертизи закладів освіти Дніпропетровської області

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити склад творчої групи з підготовки критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області, що додається.
 2. Голові творчої групи Безені І.М. в термін до 20 серпня 2013 року подати на затвердження пропозиції щодо критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, робочої документації з державної атестації та перелік навчальних закладів, на базі яких буде проведено її апробацію.
 3. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  Романенку М.І.:
  1. Опублікувати наказ в Інформаційному збірнику «Освіта Дніпропетровщини».
  2. Надати методичну допомогу щодо розроблення критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, робочої документації з державної атестації навчальних закладів, враховуючи  їх типи, специфіку соціально-економічних умов регіону, можливостей роботи навчальних закладів в Дніпропетровській області.
 4. Координацію роботи по виконанню наказу покласти на завідуючого сектором ліцензування та атестації навчальних закладів департаменту освіти  і науки  облдержадміністрації Безену І.М., контроль – на заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Демуру А.Л..

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49, доручення голови облдержадміністрації від 04.02.2013 № 07-8/0/35-13
у 2013 році в області проводиться конкурс музеїв та музейних кімнат бойової (трудової) слави загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів, присвячений 70-річчю битви за Дніпро (далі – Конкурс).

Департамент освіти і науки облдержадміністрації надсилає методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів для участі у Конкурсі та критерії їх оцінювання (додаються)

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів від 19 червня 2013 року № 478 «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення

22-ї річниці незалежності України» Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти пропонує:

 1. Включити до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників питання, які стосуються знакової події в історії державотворення, виховання у громадян патріотизму та гордості за свій народ.
 2. На серпневих нарадах керівників районних та міських методичних об’єднань рекомендуємо приділити особливу увагу інформаційно-просвітницькій та виховній роботі з питання знаменної події відповідно до вікових особливостей учнів на уроках та в позаурочний час, а саме організувати та провести:
  • диспути, бесіди, бібліотечні уроки зазначеної тематики;
  • конкурси малюнків, співів, літературних творів, стінних газет, листівок;
  • екскурсії визначними місцями, використовувати здобутки української культурної спадщини, надбання якої містять у собі народний досвід в усіх сферах життя та несуть великий естетично-емоційний потенціал.
 3. Вчителям правознавства та історії акцентувати увагу на знаковій події під час вивчення зазначеної теми.

Мета проведення заходів – осмислення й усвідомлення дітьми та учнівською молоддю значення події, яка ознаменувала собою початок нової ери в історії нашої держави.

Прокуратурою області проведено перевірку додержання вимог законодавства, спрямованого на захист прав дітей на безпечну для життя і здоров'я продукцію, якісне харчування в міських та районних управліннях (відділах) освіти.

В ході перевірок навчальних закладів установ освіти міст та районів встановлено випадки порушення в організації харчування дітей.

Так, в ході перевірок, проведених прокурорами міст Кривого Рогу, Жовтих Вод, Криничанського, Магдалинівського, Пятихатського та Апостолівського районів встановлено факти відсутності та невідповідності документів, що підтверджують якість та безпечність продуктів харчування, насамперед овочів та фруктів.

Прокурором Широківського району встановлено, що в Олександрівській середній школі використовуються продукти харчування, термін реалізації яких сплинув більше року тому, а м'ясний фарш, який використовується для харчування учнів Новоселівської середньої школи та зберігається в морозильній камері був вражений лечинками мотиля.

Вивченням документації конкурсних торгів на закупівлю продуктів харчування, проведеної прокурором Інгулецького району, наданої по лоту "консерви рибні" встановлено, що в протоколах випробувань на вміст ГМО відсутня інформація про те, ким проведено випробування.

Протягом тривалого часу в заклади освіти Тернівського, Дзержинського, Довгінцевського районів м. Кривого Рогу, міст Дніпродзержинська, Жовті Води, Апостолівського, Томаківського, Царичанського та Нікопольського районів, постачаються продукти харчування тваринного походження без маркування виробника.

Неможливо встановити дату виготовлення, номер партії ковбаси, яка використовується для харчування в закладах Дзержинського, Центрально-міського районів м. Кривого Рогу.

У ході перевірки закладів освіти Магдалинівського району встановлено, що відсутні супровідні документи на м'ясо куряче (чвертка), якого закуплено з початку року 1163 кг. на загальну суму 29 тис.грн.

Перевіркою, проведеною прокуратурою міста Дніпродзержинська в діяльності КЗ "СЗШ №42", НВК №24, КЗ "СЗШ №32, колегіумі №16 встановлено факти недотримання правил миття посуду, примірне меню не розроблено, приміщення харчоблоків потребують ремонту.

В порушення постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004          № 1591 "Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах", (далі-постанова №1591) у навчальних закладах міст Дніпродзержинська, Марганцю, Першотравенська, Верхньодніпрвського, Межівського, Криворізького, Петропавлівського, Апостолівського, Пятихатського та Павлоградького регіонів протягом тривалого часу не вживаються заходи щодо 100% забезпечення учнів рибою, молоком, кисло-молочною продукцією, яйцями, соками, фруктами та овочами.

Перевірками встановлено факти реалізації дітям продуктів з простроченим терміном, виготовлених з порушенням санітарних норм                 (установи освіти м. Марганцю, Жовті Води, Тернівського, Саксаганського районів Кривого Рогу, Широківського районів).

Перевірками асортименту товарів, які реалізуються в їдальнях та буфетах шкіл міст Кривого Рогу, Марганцю, Петриківського, Криничанського, Васильківського, Широківського, Павлоградського районів виявлено порушення вимог спільного наказу МОН та МОЗ №620/563 від 15.08.2006 "Щодо невідкладних заходів з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладах" в частині допущення реалізації продуктів, які містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсоложувачі, консерванти.

Посадові особи Марганецького міського відділу освіти не вжили заходів для забезпечення організації дієтичного харчування дітей, як і знаходяться на диспансерному обліку та потребують дієтичного харчування.

У ході перевірки стану забезпечення створення безпечних і нешкідливих умов навчання та перебування дітей у закладах освіти під час здійснення закупівель за бюджетні кошти меблів або отримання їх у якості благодійної допомоги, встановлено відсутність вичерпного переліку документів, що підтверджують якість та безпечність зазначеної продукції.

НАКАЗУЮ:

 1. Керівникам управлінь, відділів освіти забезпечити:
  1. Терміново усунути порушення, які виявлені за результатами прокурорської перевірки, та притягнути до дисциплінарної відповідальності винних осіб.
  2. Підвищення персональної відповідальності та відповідальності всіх працівників, що відповідають за харчування дітей в закладі, за організацію харчування дітей у підвідомчих закладах освіти.
  3. Здійснення заходів щодо усунення порушень, встановлених перевірками прокуратури Дніпропетровської області.
  4. Виконання норм харчування дітей у відповідності до постанови         № 1591.
  5. Проведення перевірок дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо якісної організації харчування дітей, закупівлю якісних меблів, недопущення випадків харчових отруєнь у навчальних закладах області, а саме:
   • здійснення закупівлі продуктів харчування та продовольчої сировини згідно переліку, визначеного у відповідних додатках до постанови № 1591;
   • організацію повноцінного, безпечного і якісного харчування дітей (замовлення і прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої сировини у необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоків, виконання норм харчування, дотримання правил миття посуду);
   • забезпечення наявності супровідних документів на харчові продукти, продовольчу сировину, які гарантують безпечність та якість харчових продуктів (накладних, сертифікатів відповідності, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи, санітарних паспортів водіїв, паспортів на транспорт для перевезення харчових продуктів);
   • роботу працівників харчоблоків при наявності документів про спеціальну освіту та санітарних книжок;
   • дотримання умов та термінів зберігання харчових продуктів, продовольчої сировини, готових страв та технології їх виготовлення;
   • заходи по забезпеченню якісною питною водою навчальних закладів області;
   • наявність в закладах освіти примірного двотижневого меню;
   • відповідність приміщень харчоблоків санітарним нормам;
   • заборону реалізації у їдальнях та буфетах шкіл продуктів, що містять синтетичні барвники, ароматизатори, підсолоджувачі та консерванти;
   • допуски до роботи з пестицидами і агрохімікатами осіб, що мають відповідне посвідчення;
   • вжиття заходів для забезпечення організації дієтичного харчування;
   • забезпечити наявність переліку документів, що підтверджують якість та безпечність меблів при закупівлі їх за бюджетні кошти або отриманих як благодійна допомога.       
 2. У випадках виявлення фактів порушення умов безпечного і здорового харчування дітей у навчальних закладах, які можуть привести до ризику харчових отруєнь, негайно інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації, головне управління державної санітарно-епідеміологічної служби та здійснювати всі необхідні заходи щодо усунення порушень та притягнення до відповідальності винних осіб.
 3. Покласти персональну відповідальність на керівників навчальних закладів за створення належних умов організації раціонального харчування дітей, додержання санітарно-гігієнічних та санітарно – протиепідеміологічних вимог, попередження спалахів гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь та закупівлю якісних меблів.
 4. Координацію роботи за виконанням цього наказу покласти на начальника  контрольно-ревізійного відділу – Лебедеву Т.П., заступника начальника управління – начальника відділу середньої освіти  - Гаврилюк С.В, контроль залишаю за собою.

На виконання Указу Президента України від 17.11.2000 № 1245/2000 “Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні” департамент освіти і науки облдержадміністрації рекомендує:

 • 22 червня 2013 року – забезпечити приспущення Державного Прапора України на спорудах освітніх установ;
 • протягом 17 – 21 червня – провести у пришкільних таборах з денним перебуванням виховні заходи:
 •  лінійки слави “Ніхто не забутий, ніщо не забуте” із оголошенням хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблим у Великій Вітчизняній війні
 • 1941 – 1945 років, покладанням квітів до пам’ятників, пам’ятних дощок, обелісків, могил воїнів;
 • зустрічі із ветеранами Великої Вітчизняної війни 1941 – 1945 років;
 • акції “Доброго ранку, ветеране!”, “Ветеран живе поруч” (відвідування ветеранів, учасників війни, осіб похилого віку), акція “Обеліск” (упорядкування пам’ятників, які розташовані у мікрорайоні навчальних закладів);
 • відвідування шкільних музеїв, музейних кімнат бойової і трудової слави, місцевих краєзнавчих музеїв, екскурсії “Шляхами бойової слави”;
 • перегляд кіно-, відеоматеріалів про визволення України;
 • експозиції документальних джерел, наукових праць, мемуарної літератури, художніх творів з військово-патріотичної тематики;
 • конкурси малюнків, бойових листків, плакатів;
 • організувати висвітлення інформації про вжиті заходи на сайтах освітніх установ, департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

Про вжиті заходи інформувати сектор позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти і науки облдержадміністрації (Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) 25 червня 2013року/