Накази, листи ДОН та матеріали нарад

Керуючись Законом України “Про вищу освіту”, Положенням про департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 грудня 2012 року № Р-982/0/3-12, регіональною цільовою соціальною програмою “Молодь Дніпропетровщини” на 2012 – 2021 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 03 лютого 2012 року № 239-11/VI (із змінами) та з метою виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, відзначення кращих студентів Дніпропетровщини, які досягли значних успіхів у навчанні та студентській діяльності, що сприяє розвитку та процвітанню Дніпропетровщини, створенню його позитивного іміджу.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення щорічного обласного конкурсу “Студент року Дніпропетровщини”, що додається.

2. Відділу кадрового та організаційно-документального забезпечення забезпечити реєстрацію цього наказу у встановленому законодавством порядку та оприлюднення в засобах масової інформації.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 12 вересня 2012 року № 716/0/212-12 “Про проведення щорічного обласного конкурсу “Студент року Дніпропетровщини”, зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28 вересня 2012 року за № 38/1772.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

5. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (згідно розподілу функціональних повноважень), контроль – залишаю за собою.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації надсилає для використання в роботі лист Міністерства освіти і науки України від 24.09.2013 № 1/9-662 «Про проведення Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих дисциплін».

Просимо довести інформацію про зазначений захід до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації надсилає для використання в роботі лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2013 № 14.1/10-3119 «Про Національний молодіжний конкурс творів епістолярного жанру».

Просимо довести інформацію про зазначений захід до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про позашкільну освіту”, наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553 “Про затвердження Порядку атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.2001 №678/5869 (із змінами), від 21.08.2003 №567 “Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”, листа від 07.08.2013 №1/9-533 “Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів”, наказу головного управління освіти і науки від 08.06.2010 №454 “Про затвердження критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до переліку документів для оформлення справи за результатами державної атестації позашкільного навчального закладу, затвердженого пунктом 3 наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.10.2011 №836/0/212-11 “Про заходи щодо держаної атестації позашкільних навчальних закладів”  виклавши його в наступній редакції, що додається.

2. Координацію роботи по виконанню даного наказу покласти на завідуючого сектором ліцензування та атестації навчальних закладів Безену І.М., контроль – залишаю за собою.

Перелік документів для оформлення атестаційної справи за результатами державної атестації позашкільного навчального закладу

Завантажити наказ

Відповідно до  Закону України “Про загальну середню освіту”,  Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (зі змінами), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553, зареєстровано Міністерством юстиції України 08.08.2001 №678/5869, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України  від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів», листа від 07.08.2013 №1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів» та з метою вивчення реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної роботи з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу, враховуючи  пропозиції творчої групи з підготовки критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у Дніпропетровській області (далі – Критерії), що додаються.
 2. Затвердити перелік документів для оформлення атестаційної справи за результатами державної атестації загальноосвітнього навчального закладу, що додаються.
 3. Затвердити форми протоколів до пунктів 1.1; 2.14; 2.15; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5 та 4.6 атестаційної експертизи загальноосвітнього навчального закладу, що додаються.
 4. Затвердити перелік загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області, на базі яких буде проведено  апробацію Критеріїв, що додається.
 5. Місцевим органам управління освітою, на які покладено проведення атестаційної експертизи та апробація Критеріїв:
  1. Створити експертні комісії із числа провідних фахівців органів управління освітою, навчальних закладів і установ освіти, організацій, які мають відповідну спеціальну освіту, високу професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.
  2. Впродовж жовтня – листопада 2013 року провести апробацію Критеріїв на базі загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених переліком, погодивши терміни проведення та склад експертних комісій із сектором ліцензування та атестації навчальних закладів департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
  3. Ввести до складу експертних комісій членів Дніпропетровської регіональної експертної ради та творчої групи з підготовки критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у Дніпропетровській області.
  4. За результатами апробації  Критеріїв направити атестаційні матеріали на розгляд регіональної експертної ради, відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553, зареєстровано Міністерством юстиції України 08.08.2001 №678/5869.
 6. 6. Сектору ліцензування та атестації навчальних закладів (Безена І.М.):
  1. За результатами апробації Критеріїв внести пропозиції  щодо зарахування її результатів для вищевказаних загальноосвітніх навчальних закладів, як державну атестацію. 
  2. За результатами апробації подати узагальнені пропозиції для розгляду розроблених Критеріїв на засідання регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, в разі виникнення питання щодо зміни і доповнення до Критеріїв з урахуванням типів загальноосвітніх навчальних закладів, специфіки соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів, підготувати обґрунтовані пропозиції і погодити їх з Державною інспекцією навчальних закладів України та затвердити в установленому порядку.
 7. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, визначених для апробації Критеріїв здійснити організаційні заходи щодо проведення атестаційної експертизи та подачі атестаційної справи на розгляд регіональної експертної ради.
 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Демуру А.Л.

Завантажити додатки:

 1. Критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у дніпропетровській області
 2. Форми протоколів до пунктів 1.1; 2.14; 2.15; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5 та 4.6 атестаційної експертизи загальноосвітнього навчального закладу
 3. Перелік документів для оформлення справи за результатами державної атестації загальноосвітнього навчального закладу
 4. Робоча програма атестаційної експертизи

Завантажити наказ

Відповідно до статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 4 глави 2 протоколу № 62 засідання Кабінету Міністрів України від 15.08.2012 року
«Про результати діяльності Державної інспекції навчальних закладів у 2011-2012 роках», наказу Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013 № 770 «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів», з метою налагодження координації роботи та взаємодії департаменту освіти і науки облдержадміністрації з Державною інспекцією навчальних закладів та місцевими органами управління освіти щодо контролю за діяльністю навчальних закладів, недопущення дублювання контрольних функцій та забезпечення проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері освіти з періодичністю, визначеною до критеріїв оцінки ступеня ризику від проведення господарської діяльності з надання відповідних освітніх послуг,

НАКАЗУЮ:

 1. Рекомендувати місцевим органам управління освітою забезпечити:
  • щорічно до 01 жовтня, починаючи з 2013 року, надання інформації до департаменту освіти і науки облдержадміністрації на паперових носіях щодо дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, розміщених у межах адміністративно-територіальної одиниці, за формою №1 затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 17.06.2013
  • № 770 «Про координацію заходів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю навчальних закладів»;
  • проведення планових заходів контролю за діяльністю навчальних закладів із неухильним дотриманням періодичності, що відповідає ступеню ризику, до яких віднесені навчальні заклади, згідно із критеріями, визначеними чинним законодавством.
 2. Управлінню дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти (Середня В.Г.), сектору ліцензування та атестації навчальних закладів (Безена І.М.) щороку до 10 листопада, починаючи з 2013 року, надавати Державній інспекції навчальних закладів України переліки питань для здійснення планових заходів, у межах яких залежно від цілей заходу визначаються ті питання, щодо яких в наступному календарному році буде здійснюватись державний нагляд (контроль).

Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Демуру А.Л.

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. №778, Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 № 553, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 8 серпня 2001 р. за № 678/5869, наказу Міністерства освіти і науки України 17.06.2013 р.№ 772  «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів» та з метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення оцінювання результатів діяльності дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, організації проведення атестаційної експертизи закладів освіти Дніпропетровської області

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити склад творчої групи з підготовки критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області, що додається.
 2. Голові творчої групи Безені І.М. в термін до 20 серпня 2013 року подати на затвердження пропозиції щодо критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, робочої документації з державної атестації та перелік навчальних закладів, на базі яких буде проведено її апробацію.
 3. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  Романенку М.І.:
  1. Опублікувати наказ в Інформаційному збірнику «Освіта Дніпропетровщини».
  2. Надати методичну допомогу щодо розроблення критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, робочої документації з державної атестації навчальних закладів, враховуючи  їх типи, специфіку соціально-економічних умов регіону, можливостей роботи навчальних закладів в Дніпропетровській області.
 4. Координацію роботи по виконанню наказу покласти на завідуючого сектором ліцензування та атестації навчальних закладів департаменту освіти  і науки  облдержадміністрації Безену І.М., контроль – на заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Демуру А.Л..

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49, доручення голови облдержадміністрації від 04.02.2013 № 07-8/0/35-13
у 2013 році в області проводиться конкурс музеїв та музейних кімнат бойової (трудової) слави загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів, присвячений 70-річчю битви за Дніпро (далі – Конкурс).

Департамент освіти і науки облдержадміністрації надсилає методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів для участі у Конкурсі та критерії їх оцінювання (додаються)

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів від 19 червня 2013 року № 478 «Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення

22-ї річниці незалежності України» Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти пропонує:

 1. Включити до програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників питання, які стосуються знакової події в історії державотворення, виховання у громадян патріотизму та гордості за свій народ.
 2. На серпневих нарадах керівників районних та міських методичних об’єднань рекомендуємо приділити особливу увагу інформаційно-просвітницькій та виховній роботі з питання знаменної події відповідно до вікових особливостей учнів на уроках та в позаурочний час, а саме організувати та провести:
  • диспути, бесіди, бібліотечні уроки зазначеної тематики;
  • конкурси малюнків, співів, літературних творів, стінних газет, листівок;
  • екскурсії визначними місцями, використовувати здобутки української культурної спадщини, надбання якої містять у собі народний досвід в усіх сферах життя та несуть великий естетично-емоційний потенціал.
 3. Вчителям правознавства та історії акцентувати увагу на знаковій події під час вивчення зазначеної теми.

Мета проведення заходів – осмислення й усвідомлення дітьми та учнівською молоддю значення події, яка ознаменувала собою початок нової ери в історії нашої держави.