Накази, листи ДОН та матеріали нарад

Керуючись законами України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», Державними санітарними правилами і нормами влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), на виконання постанови першого заступника Головного державного санітарного лікаря України від 16.09.2013 № 20 «Про забезпечення заходів щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідсезон 2013 – 2014 років», відповідного листа Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області від 24.09.2013 № 3/1-6144, з метою профілактики захворюваності на грип, ГРВІ серед дітей, учнівської та студентської молоді у навчальних закладах області

НАКАЗУЮ:

 1. Керівникам структурних підрозділів департаменту освіти і науки облдержадміністрації за напрямком діяльності:
  1. Проводити щотижневий моніторинг щодо захворюваності дітей, учнівської та студентської молоді в навчальних закладах області на грип, ГРВІ під час епідемічного сезону 2013 – 2014 року.
  2. Протягом навчального року тримати на контролі виконання навчальних планів і програм у закладах освіти, де відбувається тимчасове призупинення навчально-виховного процесу.
 2. Керівникам управлінь, відділів освіти:
  1. Розглянути на нарадах керівників навчальних закладів питання забезпечення дотримання нормативно-правових актів щодо профілактики грипу, ГРВІ у закладах освіти.
  2. Видати накази щодо забезпечення керівниками навчальних закладів жорсткого контролю за виконанням протиепідемічного режиму в закладах освіти.
  3. Своєчасно ініціювати питання тимчасового призупинення навчально-виховного процесу у закладах освіти при перевищенні епідемічного порогу захворюваності на грип, ГРВІ серед школярів перед відповідним органом місцевої виконавчої влади за погодженням з територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби.
  4. У разі тимчасового призупинення навчально-виховного процесу у закладах освіти терміново повідомляти відділ загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації із своєчасним наданням:
   • копії рішення (розпорядження) відповідного органу місцевої виконавчої влади,
   • копії наказу управління (відділу) освіти з терміном закриття, загальною кількістю дітей навчального закладу та графіком надолуження навчальних планів і програм.
  5. Скоригувати навчальні плани в закладах освіти, де відбувається тимчасове призупинення навчально-виховного процесу, з метою недопущення порушень допустимого тижневого навантаження, передбаченого санітарним законодавством.
 3. Керівникам навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності:
  1. Забезпечити належні умови для дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм при організації навчально-виховного процесу у закладах освіти (17 – 20°С, безперебійну роботу опалювальної мережі, своєчасне провітрювання та щоденне вологе прибирання приміщень з використанням миючих і дезінфекційних засобів, функціонування медичних кабінетів тощо).
  2. Посилити щоденний контроль за відвідуванням занять дітьми, своєчасним виявленням серед дітей, підлітків, персоналу осіб з симптомами грипу, ГРВІ та недопущенням їх перебування в дитячих колективах.
  3. Забезпечити наочність та проведення санітарно-просвітницької роботи щодо профілактики інфекційних захворювань у навчальних закладах.
  4. Проводити роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо необхідності профілактичних щеплень та заходів попередження інфекційних захворювань.
  5. Здійснювати тимчасове призупинення навчально-виховного процесу у закладах освіти при перевищенні епідемічного порогу інфекційної захворюваності (15 – 20% від загальної кількості дітей) виключно на підставі рішення (розпорядження) відповідного органу місцевої виконавчої влади та наказу управління (відділу) освіти.
 4. Ректору комунального закладу ”Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти” Романенку М.І. забезпечити опублікування цього наказу в інформаційному віснику «Освіта Дніпропетровщини».
 5. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г., контроль – залишаю за собою.

Відповідно до законів України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних хвороб», протокольного доручення Кабінету Міністрів України від 21.01.2013 року «Про стан захворюваності на гострі респіраторні інфекції та грип у 2013 році та вжиті заходи для їх профілактики та лікування», листа Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області від 05.02.2013 № 2/4-11-3-526 «Щодо запобігання розповсюдження грипу та ГРВІ серед дітей у навчальних закладах освіти», Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01), з метою профілактики захворюваності на ГРВІ та грип, попередження грипу та гострих респіраторних інфекцій

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальнику відділу середньої загальної освіти Гаврилюк С.В.:
  1. Проводити постійний моніторинг захворюваності учнів, дітей дошкільних навчальних закладів та студентів у навчальних закладах області на грип, гострі респіраторно-вірусні інфекції.
  2. Тримати на контролі виконання навчальних планів і програм у закладах освіти.
  3. Інформувати щоденно Головне управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області про тимчасове призупинення навчального процесу у навчально-виховних закладах освіти протягом епідсезону.
 2. Керівникам управлінь, відділів освіти:
  1. Вжити організаційні заходи щодо укомплектування дошкільних, загальноосвітніх закладів медичними кадрами, забезпечення медичних пунктів необхідними засобами та обладнанням (термометри, бактерицидні випромінювачі, дезинфекційні та антисептичні засоби, засоби особистої гігієни та індивідуального захисту).
  2. Взяти під особистий контроль роботу установ освіти, незалежно від форм власності, щодо забезпечення необхідного температурного режиму (17-20°С) в дитячих, освітніх установах та закладах, а також створення умов для дотримання санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм при продовженні організації навчально-виховного процесу.
  3. Запровадити у разі ускладнення епідемічної ситуації з грипом та гострими респіраторно-вірусними інфекціями посилений протиепідемічний режим у навчальних закладах освіти області.
  4. Провести роз’яснювальну роботу серед працівників закладів освіти щодо запобігання захворювань на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції, заходів попередження захворювань на грип, гострі респіраторно-інфекційні захворювання з використанням наочного матеріалу, пам’яток тощо.
  5. Розробити в органах та установах освіти конкретні заходи на епідемічний період, забезпечити їх виконання; довести до відома керівників закладів рекомендації щодо запобігання захворювань на грип та гострі респіраторно-вірусні інфекції.
  6. Здійснювати щоденний моніторинг щодо відвідування дітьми навчальних закладів, аналіз причин їх відсутності.
  7. Забезпечити керівниками навчальних закладів жорсткий контроль за виконанням санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у закладах освіти.
  8. Щоденно інформувати департамент освіти і науки облдержадміністрації про тимчасове призупинення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах через захворюваність (відділ загальної середньої освіти, тел. 770-69-40) з своєчасним наданням:
   • копій рішень (розпоряджень) відповідного органу місцевої виконавчої влади,
   • наказу управління (відділу) освіти з термінами додаткових канікул, загальною кількістю дітей навчального закладу та графіком надолуження навчальних планів і програм.
 3. Координацію  роботи  за  виконанням  цього  наказу  покласти  на заступника  начальника  управління  дошкільної,  позашкільної  та  загальної середньої  освіти  –  начальника  відділу  загальної середньої освіти Гаврилюк С.В., контроль - на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г.

Для забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2004 № 1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” (із змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 03.09.2013 № 1258 “Про зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2014 році”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за № 1614/24146, від 29.05.2008 № 479 “Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.06.2008 за № 522/15213 (із змінами), з урахуванням наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 26.09.2013 № 85 “Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2014 році” та з метою надання в Дніпропетровській області можливості ознайомитися з процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – зовнішнього оцінювання), особам, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2014 році,

НАКАЗУЄМО:

1. Провести пробне зовнішнє незалежне оцінювання (далі – пробне тестування) у Дніпропетровській області за процедурами, що розробляється Українським центром оцінювання якості освіти.

 • 22.03.2014 – з української мови і літератури, хімії, фізики, російської мови, всесвітньої історії, однієї з іноземних мов: англійської, німецької, французької, іспанської мов (за вибором);
 • 29.03.2014 – з математики, історії України, біології, географії, світової літератури.

2. Начальникові управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середній В.Г. забезпечити сприяння Дніпропетровському регіональному центру оцінювання якості освіти (далі – Дніпропетровський РЦОЯО) в організації та проведенні пробного тестування.

3. Керівникам  управлінь, відділів освіти:

3.1. Надати Дніпропетровському РЦОЯО пропозиції щодо формування мережі пунктів пробного тестування, необхідну допомогу у доборі осіб, які будуть залучатися до проведення пробного тестування та організації їхнього навчання.

3.2. Сприяти Дніпропетровському РЦОЯО у проведенні інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань проведення пробного  тестування.

3.3. Забезпечити:

 • створення безпечних умов учасникам пробного тестування в місцях проведення тестування;
 • організацію спільно з місцевими органами управління охорони здоров’я, надання медичної допомоги учасникам пробного тестування та персоналу пунктів пробного тестування;
 • організацію спільно з місцевими органами Міністерства внутрішніх справ України охорону правопорядку в місцях проведення пробного тестування.

4. Керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів надати необхідну допомогу Дніпропетровському РЦОЯО у доборі осіб, які будуть залучатися до проведення пробного тестування та організації їхнього навчання, сприяти використанню навчально-матеріальної бази закладів для створення пунктів пробного тестування, забезпечити безпечні умови учасникам пробного тестування при його проведенні на базі вищих навчальних закладів.

5. Дніпропетровському РЦОЯО розмістити даний наказ у розділі “Відповідальним за ЗНО” офіційного сайту Дніпропетровського РЦОЯО.

6. Координацію діяльності щодо виконання цього наказу покласти на  начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г., заступника директора Дніпропетровського регіонального центру оцінювання якості освіти Останкіну О.В., контроль – залишаємо за собою.

І. Загальні положення

1.1. Цим Положенням регулюється порядок проведення та визначення переможців щорічного обласного конкурсу “Студент року Дніпропетровщини” (далі – конкурс).

1.2. Конкурс проводиться департаментом освіти і науки облдержадміністрації.

1.3. Метою конкурсу є виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, відзначення кращих студентів Дніпропетровщини, які досягли значних успіхів у навчанні та студентській діяльності, що сприяє розвитку та процвітанню Дніпропетровщини, створенню його позитивного іміджу.

1.4. Завдання конкурсу:

 • створення сприятливих умов для реалізації творчого потенціалу студентської молоді;
 • підвищення статусу студента, стимулювання студентської молоді до потреби в постійній самоосвіті;
 • покращення соціальної атмосфери у навчальних закладах області та суспільстві в цілому;
 • формування активної життєвої позиції серед студентської молоді;
 • активізація навчально-пізнавальної роботи, розвиток і реалізація творчих здібностей студентів;
 • підтримка обдарованих і талановитих представників студентської молоді регіону;
 • сприяння виведенню студентів на міжнародний рівень.

1.5. Дія цього положення поширюється на осіб, які навчаються за денною формою навчання у вищих навчальних закладах Дніпропетровської областіІ-ІV рівнів акредитації державної, комунальної та приватної форм власності.

ІІ. Робочий орган конкурсу

2.1. Для організації і проведення конкурсу щорічно створюється Конкурсна комісія обласного конкурсу “Студент року Дніпропетровщини” (далі – Конкурсна комісія). До складу Конкурсної комісії за згодою можуть входити співробітники облдержадміністрації, депутати місцевих рад, члени консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, представники вищих навчальних закладів, молодіжних і громадських організацій, інших зацікавлених установ і організацій.

2.2. Персональний склад Конкурсної комісії затверджується наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

2.3. Конкурсну комісію очолює директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації. Конкурсна комісія працює на громадських засадах.

2.4. Засідання Конкурсної комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її складу.

2.5. Конкурсна комісія на своїх засіданнях розглядає подані вищими навчальними закладами пакети документів і, у разі потреби, залучає до їх розгляду відповідних фахівців.

Конкурсна комісія узагальнює матеріали конкурсу, визначає лауреатів і переможців, готує звіт за підсумками конкурсу.

2.6. За результатами засідань Конкурсна комісія приймає рішення, яке оформлюється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами.

ІІІ. Порядок та умови проведення конкурсу

3.1. Інформація про організацію та проведення конкурсу оприлюднюється через засоби масової інформації, а також на офіційному веб-сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації не пізніше як за 10 днів до початку конкурсу.

3.2. Конкурс проводиться за наступними номінаціями:

 • “Розумник року” – номінуються студенти, які досягли найвищих результатів з будь-яких предметних, фахових олімпіад, у конкурсах з різних предметів;
 • “Спортсмен року” – номінуються студенти, які досягли найвищих результатів у будь-яких спортивних змаганнях з різноманітних видів спорту;
 • “Інноваційний прорив року” – номінуються студенти, які приймали участь у міжнародних, всеукраїнських проектах інноваційного спрямування (отримували гранти, стипендії), розробили та застосовують у навчанні сучасні комп’ютерні технології, володіють декількома іноземними мовами, які використовують при фаховій підготовці, захисті курсових робіт, пройшли практику або стажування за кордоном;
 • “Лідер студентського самоврядування року” – номінуються студенти, які досягли значних успіхів в напрямку розвитку студентського самоврядування у навчальному закладі на рівні області та країни в цілому;
 • “Громадський діяч року” – номінуються студенти, які активно приймають участь у громадському житті навчального закладу, міста, області, ініціювали та провели різноманітні акції і заходи громадського спрямування;
 • “Художня самодіяльність року” – номінуються студенти, колективи, які досягли найвищих результатів у будь-яких обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах художньої самодіяльності (спів, музика, хореографія);
 • “Волонтер року” – номінуються студенти, які організовують волонтерський рух у будь-якому напрямку, є його організаторами або учасниками. Оцінюється масштаб реалізації зазначеного волонтерського руху;
 • “Митець року” – номінуються студенти, які мають творчі здібності у будь-якому напрямку (написання пісень, віршів, вишивання, малювання, в’язання, різьблення, бісероплетіння та інше);
 • “Студентський засіб масової інформації року” – номінуються студентські засоби масової інформації (газети, радіо, телебачення, веб-сайт), які стали найпопулярнішими в місті, області, країні. Оцінюється громадська цінність для студентів навчального закладу, популярність серед молоді;
 • “Унікальна номінація року” – номінуються студенти, які мають відповідні досягнення, які не передбачені вищезазначеними затвердженими номінаціями».

3.3. Конкурс проводиться в два етапи протягом другого півріччя.

І етап – внутрішньовузівський, проводиться у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації.

Переможців даного етапу визначає конкурсна комісія вищого навчального закладу, яка затверджується наказом ректора (директора) вищого навчального закладу.

За підсумками проведення першого етапу конкурсу, вищий навчальний заклад щорічно подає до 1 листопада на розгляд Конкурсної комісії пакети документів на претендентів, які є переможцями у навчальному закладі по кожній з номінацій.

ІІ етап – обласний, проводиться на обласному рівні.

За результатами поданих від вищих навчальних закладів пакетів документів, Конкурсна комісія розглядає подані пакети документів, визначає трьох лауреатів конкурсу в кожній номінації, один з яких стає переможцем.

3.4. Пакети документів, які подаються вищим навчальним закладом на розгляд Конкурсної комісії включають в себе:

 • лист-подання та анкету на кандидата у відповідній номінації, підписаний керівником (заступником керівника) та головою органу студентського самоврядування вищого навчального закладу;
 • обґрунтування-характеристику на претендента у відповідній номінації, із зазначенням конкретних особливих заслуг, досягнень, нагород, результатів;
 • дві копії паспорта (1, 2, 3, 10, 11 сторінки) та документ в якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника податків кандидата, завірені печаткою навчального закладу;
 • копії нагород та відповідних документів, матеріалів, які підтверджують досягнення та особливі заслуги претендента у відповідній номінації.

Для претендентів, у яких відсутній паспорт, на розгляд до Конкурсної комісії подається дві копії свідоцтва про народження.

Для претендентів, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті на розгляд до Конкурсної комісії, подається дві копії сторінки з паспорта з відповідною відміткою.

3.5. У ході проведення конкурсу, обробка персональних даних учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України “Про захист персональних даних”.

ІV. Оцінювання поданих документів

4.1. Претенденти - учасники, які висуваються вищими навчальними закладами по кожній номінації, оцінюються за 10-ти бальною шкалою.

4.2. Критерії оцінювання претендентів по кожній номінації розробляються і затверджуються на першому засіданні Конкурсної комісії та оприлюднюються до початку проведення конкурсу.

4.3. За підсумками балів у кожній номінації визначається три лауреати конкурсу. Лауреат, який має найвищий бал, стає переможцем конкурсу по кожній з номінації.

4.4. У разі рівної кількості балів, переможець конкурсу визначається відкритим голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Конкурсної комісії.

V. Визначення і нагородження переможців

5.1. Рішення про визначення лауреатів та переможців конкурсу по кожній номінації оформлюється протоколом засідання Конкурсної комісії, який підписується головою та всіма присутніми на засіданні членами Конкурсної комісії. У протоколі в обов’язковому порядку зазначається думка незалежних експертів у разі їх залучення.

5.2. Затвердження визначених лауреатів та переможців конкурсу в кожній номінації здійснюється наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації.

5.3. Про прийняте рішення учасників конкурсу повідомляють особисто, а також шляхом інформування про переможців у мережі Інтернет і засобах масової інформації.

5.4. Фінальний захід на якому проводиться нагородження лауреатів та переможців конкурсу дипломами та цінними подарунками проводиться щорічно в листопаді поточного року.

VІ. Фінансування конкурсу

6.1. Виділення коштів на організацію та проведення конкурсу здійснюється з обласного бюджету відповідно до обсягів, передбачених регіональною цільовою соціальною програмою “Молодь Дніпропетровщини” на 2012 – 2021 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року № 239-11/VI (зі змінами та доповненнями).

6.2. Контроль за використанням бюджетних коштів здійснюється у порядку, встановленому законодавством.

Керуючись Законом України “Про вищу освіту”, Положенням про департамент освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації, затвердженим розпорядженням голови облдержадміністрації від 28 грудня 2012 року № Р-982/0/3-12, регіональною цільовою соціальною програмою “Молодь Дніпропетровщини” на 2012 – 2021 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 03 лютого 2012 року № 239-11/VI (із змінами) та з метою виявлення всебічно розвиненої студентської молоді, стимулювання підвищення рівня її суспільної активності, відзначення кращих студентів Дніпропетровщини, які досягли значних успіхів у навчанні та студентській діяльності, що сприяє розвитку та процвітанню Дніпропетровщини, створенню його позитивного іміджу.

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проведення щорічного обласного конкурсу “Студент року Дніпропетровщини”, що додається.

2. Відділу кадрового та організаційно-документального забезпечення забезпечити реєстрацію цього наказу у встановленому законодавством порядку та оприлюднення в засобах масової інформації.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 12 вересня 2012 року № 716/0/212-12 “Про проведення щорічного обласного конкурсу “Студент року Дніпропетровщини”, зареєстрований в Головному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 28 вересня 2012 року за № 38/1772.

4. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування у друкованих засобах масової інформації.

5. Координацію роботи щодо виконання наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації (згідно розподілу функціональних повноважень), контроль – залишаю за собою.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації надсилає для використання в роботі лист Міністерства освіти і науки України від 24.09.2013 № 1/9-662 «Про проведення Всеукраїнського Інтернет-турніру із природничих дисциплін».

Просимо довести інформацію про зазначений захід до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Департамент освіти і науки облдержадміністрації надсилає для використання в роботі лист Міністерства освіти і науки України від 27.09.2013 № 14.1/10-3119 «Про Національний молодіжний конкурс творів епістолярного жанру».

Просимо довести інформацію про зазначений захід до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до статті 10 Закону України “Про позашкільну освіту”, наказів Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553 “Про затвердження Порядку атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів”, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 08.08.2001 №678/5869 (із змінами), від 21.08.2003 №567 “Про затвердження Орієнтовних критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”, листа від 07.08.2013 №1/9-533 “Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів”, наказу головного управління освіти і науки від 08.06.2010 №454 “Про затвердження критеріїв оцінки діяльності позашкільних навчальних закладів”

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до переліку документів для оформлення справи за результатами державної атестації позашкільного навчального закладу, затвердженого пунктом 3 наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації від 25.10.2011 №836/0/212-11 “Про заходи щодо держаної атестації позашкільних навчальних закладів”  виклавши його в наступній редакції, що додається.

2. Координацію роботи по виконанню даного наказу покласти на завідуючого сектором ліцензування та атестації навчальних закладів Безену І.М., контроль – залишаю за собою.

Перелік документів для оформлення атестаційної справи за результатами державної атестації позашкільного навчального закладу

Завантажити наказ

Відповідно до  Закону України “Про загальну середню освіту”,  Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів (зі змінами), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553, зареєстровано Міністерством юстиції України 08.08.2001 №678/5869, на виконання наказу Міністерства освіти і науки України  від 17.06.2013 №772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів», листа від 07.08.2013 №1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів» та з метою вивчення реального стану організації та здійснення навчально-виховного процесу, позаурочної виховної, корекційно-відновної роботи з урахуванням заявленого статусу та специфіки навчального закладу, враховуючи  пропозиції творчої групи з підготовки критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у Дніпропетровській області (далі – Критерії), що додаються.
 2. Затвердити перелік документів для оформлення атестаційної справи за результатами державної атестації загальноосвітнього навчального закладу, що додаються.
 3. Затвердити форми протоколів до пунктів 1.1; 2.14; 2.15; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5 та 4.6 атестаційної експертизи загальноосвітнього навчального закладу, що додаються.
 4. Затвердити перелік загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області, на базі яких буде проведено  апробацію Критеріїв, що додається.
 5. Місцевим органам управління освітою, на які покладено проведення атестаційної експертизи та апробація Критеріїв:
  1. Створити експертні комісії із числа провідних фахівців органів управління освітою, навчальних закладів і установ освіти, організацій, які мають відповідну спеціальну освіту, високу професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.
  2. Впродовж жовтня – листопада 2013 року провести апробацію Критеріїв на базі загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених переліком, погодивши терміни проведення та склад експертних комісій із сектором ліцензування та атестації навчальних закладів департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
  3. Ввести до складу експертних комісій членів Дніпропетровської регіональної експертної ради та творчої групи з підготовки критеріїв оцінювання діяльності дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів у Дніпропетровській області.
  4. За результатами апробації  Критеріїв направити атестаційні матеріали на розгляд регіональної експертної ради, відповідно до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24.07.2001 №553, зареєстровано Міністерством юстиції України 08.08.2001 №678/5869.
 6. 6. Сектору ліцензування та атестації навчальних закладів (Безена І.М.):
  1. За результатами апробації Критеріїв внести пропозиції  щодо зарахування її результатів для вищевказаних загальноосвітніх навчальних закладів, як державну атестацію. 
  2. За результатами апробації подати узагальнені пропозиції для розгляду розроблених Критеріїв на засідання регіональної експертної ради з питань ліцензування та атестації навчальних закладів, в разі виникнення питання щодо зміни і доповнення до Критеріїв з урахуванням типів загальноосвітніх навчальних закладів, специфіки соціально-економічних умов регіону, стартових можливостей роботи конкретних навчальних закладів, підготувати обґрунтовані пропозиції і погодити їх з Державною інспекцією навчальних закладів України та затвердити в установленому порядку.
 7. Керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, визначених для апробації Критеріїв здійснити організаційні заходи щодо проведення атестаційної експертизи та подачі атестаційної справи на розгляд регіональної експертної ради.
 8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора департаменту освіти і науки облдержадміністрації Демуру А.Л.

Завантажити додатки:

 1. Критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів у дніпропетровській області
 2. Форми протоколів до пунктів 1.1; 2.14; 2.15; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 4.1; 4.3; 4.4; 4.5 та 4.6 атестаційної експертизи загальноосвітнього навчального закладу
 3. Перелік документів для оформлення справи за результатами державної атестації загальноосвітнього навчального закладу
 4. Робоча програма атестаційної експертизи

Завантажити наказ