Накази, листи ДОН та матеріали нарад

На виконання наказу департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 25.03.2013 № 223/0/212-13 «Про проведення щорічного обласного фестивалю-конкурсу журналістики «Юнтелепрес» у квітні поточного року проводиться (заочно) обласний фестиваль-конкурс журналістики «Юнтелепрес» (далі – Фестиваль-конкурс).

Фестиваль-конкурс проводиться за номінаціями: текст для друкованого ЗМІ, фоторепортаж, телесюжет, газета, радіопередача.

Фестиваль-конкурс проводиться за двома віковими категоріями:

 • перша категоріяучні 13-15 років;
 • друга категорія – учні 16-18 років.

Переможці заочного туру Фестивалю-конкурсу нагороджуються грамотами та цінними подарунками, педагоги, які підготували переможців, – подяками.

Конкурсні роботи учасників Фестивалю-конкурсу приймаються
до 22.04.2013 за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 32, комунальний позашкільний навчальний заклад «Дніпропетровський обласний дитячо-юнацький кіноцентр «Веснянка», відповідно до методичних рекомендацій та форми заявки, що додаються.

Довідки за телефоном: (056) 745-20-79.

Додатки на 2 арк. в 1 прим.

Директор департаменту
О.І.ДЕМЧИК

Додаток 1
 до листа департаменту освіти і науки облдержадміністрації
від______________ №__________

Методичні рекомендації
щодо участі у щорічному обласному фестивалі-конкурсі
журналістики «Юнтелепрес»

1. Теми конкурсних робіт мають бути присвячені Року дитячої творчості.

2. У Фестивалі-конкурсі можуть брати участь учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, представники дитячих і молодіжних видань віком від 13 до 18 років.

3. Для участі у Фестивалі-конкурсі необхідно надати заявку згідно форми, що додається (додаток 2); творчу роботу (текст для друкованого ЗМІ, фоторепортаж, телесюжет, газета, радіопередача).

4. Текст для друкованого ЗМІ має бути: за довільним жанром, написаний українською або російською мовами, в електронному (на диску) та роздрукованому вигляді (14 кегль; гарнітура Times New Roman; міжрядковий інтервал 1,5; наявність полів: праве – 1,2 см, верхнє, нижнє і ліве – 2 см), сторінки пронумеровані, вказано автора, жанр; обсяг не повинен перевищувати 4-х сторінок друкованого тексту.

5. Фоторепортаж має бути представлений чорно-білими або кольоровими роботами у кількості від 10 до 30 колективних робіт або від 5 до 10 індивідуальних, розміром 15 на 21 або 20 на 30см.

На звороті зазначати назву роботи, відомості про автора.

Забороняється наклеювати фотороботи на картон або оздоблювати.

6. Телесюжет має бути колективним або індивідуальним, хронометражем до 15 хвилин, на дисках DVD (формат MPEG-2, AVI, DVD VOB File).

7. Газети довільного формату, які містять різноманітні жанри.

8. Радіопередачі представлені різноманітними жанрами на дисках та у роздрукованому вигляді.

Роботи та диски з роботами учасникам не повертаються.

Журі не розглядає конкурсні роботи у разі порушення вимог, відсутності належних документів, через неправильне оформлення або порушення строків надання.

Завідувач сектором позашкільної освіти та виховної роботи
К.Є. ФЕДОРЧЕНКО

Заявка на участь

Відповідно до вимог Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 № 94 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 27.02.2008 № 151/14842, зі змінами (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 № 1116 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 09.12.2010 № 1237/18532), наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 25.01.2013 № 55 «Про надання грифа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України збірникам завдань для проведення державної підсумкової атестації» та від 07.02.1012 №116 «Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.05.2012 № 1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2012/2013 навчального року», від 08.02.2013 № 1/9-92 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році» та з метою організованого закінчення навчального року

Н А К А З У Ю:

 1. Заступнику начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальнику відділу загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації Гаврилюк С.В.:
  1. Здійснити протягом травня – червня 2013 року контроль за організацією та проведенням державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти згідно з річним планом департаменту освіти і науки облдержадміністрації на 2013 рік.
  2. Провести нараду протягом квітня 2013 року з питань організованого закінчення 2012/2013 навчального року з заступниками керівників управлінь, відділів.
  3. Вирішити питання щодо виділення ефірного часу для оголошення завдань державної підсумкової атестації з математики (9, 11 клас), російської мови (9, 11 класи) з Дніпропетровською обласною державною телерадіокомпанією протягом квітня 2013 року.
  4. Забезпечити контроль за дотриманням вимог щодо нагородження Золотою та Срібною медалями випускників загальноосвітніх навчальних закладів згідно графіку подачі документації навчальних закладів, що додається.
  5. Розмістити даний наказ на сайті департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
 2. 2. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І.:
  1. 2.1. Провести засідання керівників районних методичних об’єднань з базових дисциплін з питання проведення державної підсумкової атестації протягом квітня – травня 2013 року.
  2. 2.2. Розмістити на сайті Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та обласній педагогічній газеті „Джерело”:
   • методичні рекомендації щодо проведення державної підсумкової атестації;
   • рекомендації щодо підготовки та проведення свята „Останній дзвоник ”, урочистих зборів по врученню документів про повну та базову загальну середню освіту;
   • рекомендації учням, батькам щодо раціонального використання часу, емоційного розвантаження при підготовці до державної підсумкової атестації.
  3. 2.3. Підготувати завдання для проведення державної підсумкової атестації та надати до відділу загальної середньої освіти департаменту освіти і науки облдержадміністрації до 22 березня 2013 року:
   • з математики (інтегрована письмова робота з алгебри та геометрії), 9 клас;
   • з російської мови (диктант) – для загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання та іншими мовами національних меншин, випускників, які почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році, 9 клас;
   • з математики для класів з поглибленим вивченням математики та класів універсального, природничо-математичного напрямів, економічного,
   • інформаційно-технологічного профілів.
   • з російської мови (переказ ), 11 клас;
   • завдання для учнів, які хворіли під час проведення атестації ;
   • завдання для дострокової атестації випускників 9, 11 класів.
  4. 2.4.Опублікувати даний наказ в інформаційному збірнику „Освіта Дніпропетровщини”.
 3. 3. Керівникам управлінь, відділів освіти, директорам навчальних закладів обласного підпорядкування:
  1. 3.1. Провести протягом квітня поточного року роз’яснювальну роботу серед керівників навчальних закладів, вчителів, учнів, батьківської громадськості, членів піклувальних рад з наступних питань:
   • організованого закінчення 2012/2013 навчального року: 9 класи – 11 червня, 11 класи – 31 травня 2013 року;
   • проведення державної підсумкової атестації учнів у системі загальної середньої освіти;
   • участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних досягнень випускників 11-х класів, які виявили бажання вступати у вищі навчальні заклади.
  2. 3.2. Вжити невідкладних заходів щодо виконання навчальних планів і програм у загальноосвітніх навчальних закладах, в яких було тимчасово призупинено навчально-виховний процес через захворюваність на грип, зниження температури повітря, або з інших об’єктивних причин.
  3. 3.3. Тримати на контролі річне оцінювання навчальних досягнень учнів та проведення державної підсумкової атестації учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
  4. 3.4. Забезпечити проведення державної підсумкової атестації відповідно до чинного законодавства України:
   1. у 4-х класах з 13 по 21 травня 2013 року з 3-х предметів:
    • українська мова та читання, математики. У навчальних закладах з навчанням мовами національних меншин можуть підлягати атестації і результати навчальної діяльності з мови навчання (мова і читання).
   2. у 9-х класах з 28 травня по 11 червня 2013 року з 5-ти предметів, з них:
    • 31 травня о 9:00 – українська мова (диктант) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атестації по Національному телебаченню (канал УТ-1 )та радіо;
    • 3 червня о 8:20 – математика (інтегрована робота з алгебри та геометрії) – письмово за завданнями, оголошеними департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо;
    • 6 червня о 8:20 – російська мова за вибором (диктант) за завданнями, оголошеними департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо;
   3. у 11-х класах з 27 по 31 травня 2013 року з 3-х предметів у письмовій формі, з них:
   • 27 травня о 9:00 – українська мова (переказ, обов’язково) за завданнями, оголошеними Міністерством освіти і науки України в день атестації по Національному телебаченню (канал УТ-1) та радіо;
   • 29 травня о 8:20 – математика (інтегрована контрольна робота з алгебри та початків аналізу і геометрії) за завданнями, оголошеними департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо;
   • 31 травня о 8:20 – російська мова (переказ) та математика (за вибором) за завданнями, оголошеними департаментом освіти і науки облдержадміністрації в день атестації по обласному радіо для загальноосвітніх навчальних закладів (класах) з навчанням російською чи іншими мовами національних меншин.
  5. 3.5. Здійснювати проведення державної підсумкової атестації екстернів у порядку, визначеному Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти.
  6. 3.6. Взяти під контроль розподіл відпусток вчителів початкової школи, вчителів - предметників 5–8 та 10 класів для надання допомоги під час літніх канікул учням, які за підсумками атестації з окремих предметів одержали бали з початкового рівня навчальних досягнень.
  7. 3.7. Розглянути питання щодо підготовки заходів, пов’язаних із закінченням навчального року, з випуском учнів на нарадах керівників навчальних закладів, педагогічних колективах за участю представників піклувальних рад та батьківської громадськості.
  8. 3.8. Забезпечити:
   • проведення свята «Останній дзвоник» – 24 травня 2013 року;
   • організоване вручення документів про повну загальну середню освіту на урочистих зборах 1–2 червня 2013 року, про базову освіту – 11–12 червня 2013 року.
  9. 3.9. Категорично заборонити збір коштів для проведення державної підсумкової атестації учнів, урочистостей з нагоди вручення документів про освіту, зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів тощо.
  10. 3.10. Персональну відповідальність за незаконне збирання коштів покласти на керівників навчальних закладів.
  11. 3.11. Погодити меню буфетної продукції (при необхідності її використання під час проведення свята) з відокремленими структурними підрозділами Головного управління Держсанепідслужби у Дніпропетровській області за територіальною належністю.
  12. 3.12. Подати до департаменту освіти і науки облдержадміністрації наступні документи:
   • наказ про організацію і проведення річного оцінювання та державної підсумкової атестації екстернів у 2012/2013 навчальному році до 22 березня 2013 року;
   • заявки на письмову атестацію (дострокову) випускників 9, 11-х класів до 1 квітня 2013 року;
   • замовлення для письмової атестації з російської мови учнів 9,11-х класів до 1 квітня 2013 року, які почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році;
   • подання управлінь та відділів освіти на претендентів на нагородження Золотою та Срібною медалями згідно Положення про Золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та Срібну медаль «За досягнення у навчанні» та класні журнали 10–11 класів, де є претенденти на нагородження медалями до 12 травня 2013 року згідно з графіком, що додається;
   • графіки проведення свята «Останній дзвоник» та урочистих зборів з вручення документів про повну загальну середню освіту у розрізі шкіл до 8 травня 2013 року;
   • пропозиції щодо відвідування свята «Останній дзвоник» та урочистих зборів керівництвом області, представниками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Кабінету Міністрів України (по 1 закладу з міст та районів області та по 5 навчальних закладів від мм.Дніпропетровська, Кривого Рогу) з довідками - об’єктивками на навчальні заклади, директорів та протоколом проведення свят, сценарієм. Інформацію подати на паперових та електронних носіях до 8 травня 2013 року;
   • графіки проведення державної підсумкової атестації у 9,11 (за 2 тижні до проведення ДПА), затверджений керівником управління, відділу освіти;
   •  20 травня 2013 року письмові роботи з української мови, 30 травня 2013 року з математики, російської мови (тих учнів, які почали вивчати українську мову лише в поточному навчальному році) – претендентів на нагородження золотою та срібною медалями, згідно з графіком, що додається;
   • заявки на атестацію учнів 9,11 (12)-х класів, які хворіли під час проведення атестації;
   • списки випускників, які пройшли державну підсумкову атестацію екстерном та відповідні накази до 12 червня 2013 року;
   • до 1 липня робочі навчальні плани експериментальних навчальних закладів, які виконуються на Всеукраїнському, обласному рівнях з копіями документів, які спонукали їх розроблення (накази про експериментальну роботу, копії документів, що підтверджують надання відповідних грифів Міністерства авторським та експериментальним програмам тощо).
 4. 4. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на заступника начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальника відділу загальної середньої освіти Гаврилюк С.В., контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г.

Директор департаменту

освіти і науки облдержадміністрації                 О.І.ДЕМЧИК

Відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання молоді (затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 № 3754/981/538/49), наказу головного управління освіти і науки облдержадміністрації від  28.12.2012 №116/0/212-12, з метою виховання любові до рідного краю, пробудження національної свідомості, формування і розвитку почуття гордості за свій народ, свій край, свою країну,  сприяння розвитку здібностей та наукових пошуків, написання наукових робіт учнів, формування в них особливого ставлення до культурних надбань Дніпропетровської області Департамент освіти і науки облдержадміністрації проводить обласний конкурс серед учнівської молоді «Дніпропетровщина - регіон лідер».

Конкурс проводиться з 2 номінацій:

 1. «Література та образотворче мистецтво».
 2. «Економіка та екологія».

До участі у конкурсі запрошуються учні віком від 14 до 16 років - учні загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів.

Конкурс носить особистий характер, колективні роботи не приймаються.

Конкурс проводиться в 2 етапи:

 1. І етап –      міські  (районні) конкурси
  • січень- до 15 лютого 2013 року,
 2. ІІ етап - обласний конкурс, який складається з ІІ турів:
  • І тур – заочний -  15 –20 лютого 2013 року
  • ІІ тур – очний  -   28 лютого 2013 року.

Від сільських районів та мм. Вільногірська, Жовтих Вод, Марганця, Нікополя, Новомосковська, Орджонікідзе, Павлограда, Першотравенська, Тернівки, Синельникового на заочний тур ІІ етапу конкурсу необхідно надіслати по одній роботи переможців І етапу з 2-х номінацій.

Із міст Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська надсилається по 2 роботи переможців І етапу з 2 номінацій.

Кількість та склад переможців визначає обласне журі.

Переможці заочного туру ІІ етапу (20 осіб) запрошуються на захист робіт в фінальному очному турі, на якому визначається по 3 переможці з                     2 номінацій.

Роботи надіслані після 15 лютого 2013 року (за поштовим штемпелем), для участі у Конкурсі не приймаються. Твори та відгуки не повертаються.

Творчі роботи :

 • по літературі в жанрі не обмежуються. Літературні твори приймаються в друкованому вигляді. Обсяг робіт не має перевищувати 3-х сторінок формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1;
 • по образотворчому мистецтву представляють у жанрі живопису, графіки, скульптури, малюнків виконаних за допомогою комп’ютерної техніки відповідно до тематики, визначеної умовами Конкурсу;
 • роботи по економіці та екології приймаються в друкованому вигляді. Обсяг робіт не має перевищувати 2-х сторінок формату А-4, шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1.

Роботи направляти за адресою:  49006 м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 70, Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кабінет 204, з приміткою „На конкурс „Дніпропетровщина - регіон лідер ”. (До творчих робіт має бути прикріплена наступна інформація (друкованими літерами, українською мовою та на електороних носіях ): назва роботи, ім'я та прізвище автора, місце навчання: місто (район) навчальний заклад, клас, ім'я та прізвище вчителя (викладача, керівника студії тощо). Учасникам фінального туру необхідно подати фото та картку фізичної особи-платника податків (ідентифікаційний номер).Надіслані на Конкурс роботи не повертаються.

Авторські права на творчі роботи переможців Конкурсу переходять до організаторів Конкурсу, які залишають за собою право їх використовувати при організації виставок, видавничої діяльності тощо.

Відповідальним за проведення конкурсу є головне управління освіти і науки облдержадміністрації, яке формує журі Конкурсу. Журі Конкурсу визначає по 2 переможці з кожної номінації, що будуть відзначені.

Витрати на проведення Конкурсу здійснюються відповідними органами управлінь (відділів) освітою, за рахунок коштів бюджету, з якого фінансується установа, а також інших, не заборонених законодавством джерел.

Директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації
О.І.ДЕМЧИК\

Згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», п. 70, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №788, з метою забезпечення емоційного комфорту учасників навчально-виховного процесу, захисту  дітей від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять їх здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальнику відділу загальної середньої освіти  Гаврилюк С.В. взяти під особистий контроль здійснення управліннями та відділами освіти, закладами обласного підпорядкування  заходів щодо недопущення порушення педагогічними працівниками правил професійної етики та вчинення насильства над дітьми.  
 2. Керівникам управлінь, відділів освіти, закладів обласного підпорядкування:
  1. Вжити заходів щодо попередження порушення  правил  професійної етики та здійснення у відношенні до учнів будь-яких форм фізичного та психологічного насильства  працівниками закладів освіти.
  2. Зобов’язати керівників навчальних закладів внести до Правил внутрішнього розпорядку вимоги щодо дотримання професійної етики. 
  3. Посилити персональну відповідальність керівників навчальних закладів за дотриманням працівниками професійної етики.
  4. Інформувати  органи  та  установи,  на  які  покладається здійснення заходів з попередження  насильства в сім'ї  про випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства над ними або погрози щодо їх вчинення.
  5. Питання дотримання педагогічними працівниками правил і норм професійної етики періодично заслуховувати на нарадах керівників управлінь, відділів освіти з директорами, заступниками директорів закладів освіти. 
 3. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І. внести до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників питання, пов’язані з дотриманням норм професійної етики та недопущення насильства над дітьми.
 4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальника відділу середньої освіти  Гаврилюк С.В., контроль – на начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г.

Відповідно до   статті   9   Закону   України  «Про  загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ», розпорядження Кабінету Міністрів України № 675-р від 5.09.2012 «Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів», з метою формування системи учбових закладів, необхідної для надання високоякісних послуг, забезпечення рівного   доступу  дітей  відповідного  віку  до якісної   дошкільної,   загальної   середньої,   позашкільної   та професійно-технічної освіти, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання, ефективного використання  творчого  потенціалу   педагогічних працівників навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора департаменту – начальнику управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Демурі А.Л., начальнику управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти  Середній В.Г.:
  1. Вжити організаційних заходів та здійснювати управлінський контроль щодо створення і ефективного функціонування освітніх округів у містах та районах області.
  2. Провести моніторинг діяльності освітніх округів у 2013 році.
  3. Організувати протягом лютого-березня 2013 року проведення обласного круглого столу за участю начальників управлінь/відділів освіти та завідуючих методичними кабінетами з питання ефективного функціонування освітніх округів та надання їм правового статусу.
 2. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І.:
  1. Розробити до 01.05.2013 концепцію науково-педагогічного проекту «Мережевий освітній округ» (далі – Проект).
  2. Розмістити до 05.05.2013 концепцію Проекту на сайтах  Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Департаменту освіти  і науки облдержадміністрації.
  3. Забезпечити науково-методичний супровід Проекту.
 3. Визначити Солонянський та Широківський райони пілотними по впровадженню в області науково-педагогічного Проекту.
 4. Керівникам управлінь, відділів освіти області:
  1. Провести аналіз мережі освітніх закладів та якості надання освітніх послуг на території міста/району та вжити відповідних заходів щодо створення освітніх округів.
  2. Забезпечити інтеграцію та ефективну співпрацю в межах освітніх округів загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.
  3. Керівникам управлінь та відділів освіти виконавчих комітетів Орджонікідзевської, Новомосковської міських рад (за згодою), Апостолівської, Криничанської та Синельниківської райдержадміністрацій до кінця 2013 року охопити освітніми округами учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
  4. Забезпечити надання правового статусу освітнім округам та організацію роботи у відповідності до вимог Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 та інших нормативно-правових актів.
 5. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на заступника начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти – начальника відділу науки і вищої освіти Кравченко Л.А., в.о. начальника відділу професійно-технічної освіти Боднар Л.П., заступника начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти − начальника відділу загальної середньої освіти Гаврилюк С.В, контроль – на заступника директора департаменту – начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Демуру А.Л., начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти  Середню В.Г.

На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 07.02.2011 № Р-37/0/3-11 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області», з метою підтримки діяльності сучасного навчального закладу, сприяння розширенню мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційного середовища системи навчальних закладів освіти та реалізації регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти»

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальнику відділу загальної середньої освіти Гаврилюк С.В. вжити організаційних заходів щодо проведення обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт загальноосвітнього навчального закладу (далі – Конкурс) у лютому – березні 2013 року.
 2. Затвердити склад організаційного комітету обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт загальноосвітнього навчального закладу, що додається.
 3. Затвердити склад журі обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт загальноосвітнього навчального закладу, що додається.
 4. Керівникам органів управління освітою міст та районів області організувати проведення та забезпечити активну участь загальноосвітніх навчальних закладів у зазначеному Конкурсі.
 5. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І. забезпечити:
  1. Проведення Конкурсу у лютому - березні 2013 року.
  2. Фінансування витрат на придбання цінних подарунків для  переможців та висвітлення результатів Конкурсу.
  3. Проведення урочистого нагородження переможців Конкурсу.
 6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальника відділу загальної середньої освіти Гаврилюк С.В., контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.В.

Додаток

На виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494, доручення Президента України від 22.03.2012 «Щодо прискорення реалізації національних проектів, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої постановою Міністерства освіти і науки України 20.12.2000, визначення нових пріоритетів і розширення переліку національних проектів з урахуванням актуальних завдань із відновлення економічного зростання та модернізації економіки держави», з метою забезпечення рівного доступу учнівської молоді до якісних освітніх послуг, розвитку творчої особистості, популяризації унікального мистецтва Петриківського регіону, впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційних та педагогічних технологій 

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальнику відділу загальної середньої освіти  Гаврилюк С.В.:
  1. Вжити організаційних заходів щодо впровадження обласного науково-педагогічного проекту «Віртуальна майстерня Петриківського розпису» (далі – Проект).
  2. Створити робочу групу по розробці Концепції Проекту.
  3. Скласти  план заходів щодо впровадження та реалізації  Проекту на   2013– 2014 роки.
 2. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  Романенку М.І.:
  1. До 1 травня 2013 року:
   • розробити Концепцію обласного науково-педагогічного проекту «Віртуальна майстерня Петриківського розпису»;
   • надати пропозиції щодо складу координаційної та науково-методичної рад;
  2. Здійснювати науково-методичний супровід та технічну підтримку  впровадження Проекту.
  3. Організувати систему підготовки фахівців, які будуть впроваджувати Проект за технологіями дистанційного навчання на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 3. Начальнику відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Петриківської райдержадміністрації Прянікову С.О.:
  1. Забезпечити підтримку впровадження обласного науково-педагогічного проекту «Віртуальна майстерня Петриківського розпису».
  2. До 1 травня 2013 року:
   • визначити опорні освітні заклади – локальні ресурсні центри, що будуть здійснювати навчально-методичну та технічну підтримку Проекту;
   • створити творчу групу педагогів, які будуть здійснювати навчально-методичну та технічну підтримку Проекту;
 4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальника відділу середньої освіти  Гаврилюк С.В., контроль – на начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г.

Відповідно до листа Посольства Канади в Україні від 20.12.2012 щодо проведення виставки «Освіта в Канаді 2013» Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє наступне.

Виставка «Освіта в Канаді 2013» відбудеться 26 лютого 2013 року за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шолом-Алейхема, 4, Центр «Менора». Початок о 12.00.

Під час роботи виставки відвідувачі матимуть змогу поспілкуватись із представниками навчальних закладів та отримати актуальну інформацію щодо умов вступу, навчання і проживання в Канаді. На виставці будуть презентовані підготовчі програми (Foundation, Pathway тощо).

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (044) 590 3153 – Юлія Коба.

Просимо довести вищезазначену інформацію до керівників підпорядкованих навчальних закладів, учнів та батьків.

Директор департаменту
О.І.ДЕМЧИК

Згідно з листом Ліги українських меценатів від 26 грудня 2012 року

№ 155 «Про проведення підсумкового (загальнонаціонального) етапу XIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» на базі комунального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 26 січня 2013 року відбудеться підсумковий (загальнонаціональний) етап XIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

До участі запрошуються 27 учнів, які перемогли в третьому (обласному очному) етапі Конкурсу (наказ головного управління освіти і науки від 25 грудня 2012) .

Реєстрація учасників Конкурсу 26 січня з 08.00 до 09.30.

Відкриття Конкурсу й нагородження конкурсантів відбудеться в актовій залі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (вулиця Свердлова, 70) з 09.30 до 09.50.

Виконання завдань – з 10.00 згідно з Положенням про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика:

 • 3-4 класи – 10.30-11.30;
 • 5-9 класи – 10.30 -12.30;
 • 10-11 класи – 10.30-13.30.

Просимо вчителів, які підготували учнів до участі у підсумковому етапі Конкурсу, своєчасно з учасниками Конкурсу прибути в інститут.

Додаток:

Списки переможців третього (обласного очного) –  учасників четвертого (загальнонаціонального) етапу Конкурсу –  школярів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області у 2012 / 2013 навчальному році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2004 № 1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” (із змінами), наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 943 “Про зовнішнє оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2012 за №1558/21870, від 29.05.2008 № 479 “Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти”(із змінами), від 03.11.2011 № 1254 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2012 році”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.12.2011 № 1395/20133, з метою організованого проведення в Дніпропетровській області зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі – ЗНО 2013), які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2013 році,

НАКАЗУЄМО:

 1. Провести у 2013 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України, фізики, хімії, біології, географії, російської мови, світової літератури, іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.
 2. Затвердити Календарний план підготовки та проведення в Дніпропетровській області зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2013 році (додається).
 3. Головному спеціалісту відділу середньої освіти управління загальної середньої освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації  Захорольській В.М. вжити організаційних заходів щодо:
  • інформування громадськості з питань підготовки та проведення ЗНО 2013 спільно з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти (далі - ДпРЦОЯО);
  • надання місцевими органами управління освітою ДпРЦОЯО пропозицій щодо формування мережі пунктів тестування, допомоги в доборі осіб, які будуть залучатися до проведення тестування та організації їхнього навчання;
  • організації надання медичної допомоги учасникам тестування, персоналу пунктів тестування спільно з управлінням охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації;
  • взаємодії з територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з питань охорони правопорядку в місцях проведення тестування;
  • сприяння ДпРЦОЯО в організації та проведенні апробації тестових завдань, пробного тестування, перевірки відкритої частини тестових завдань;
  • розміщення наказу на сайті головного управління освіти і науки облдержадміністрації.
 4. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І.:
  1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічної громадськості з питань ЗНО 2013.
  2. Надати ДпРЦОЯО необхідну допомогу у організації та проведенні навчання осіб, які будуть залучатися до тестування.
  3. Забезпечити проведення в навчальних закладах обласного підпорядкування інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ЗНО 2013.
  4. Опублікувати даний наказ у інформаційному збірнику «Освіта Дніпропетровщини».
 5. Керівникам управлінь, відділів освіти:
  1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ЗНО 2013.
  2. Надати ДпРЦОЯО пропозиції щодо формування мережі пунктів тестування, необхідну допомогу у доборі осіб, які будуть залучатися до проведення тестування та організації їхнього навчання.
  3. Забезпечити створення безпечних умов учасникам тестування та зовнішнього оцінювання в місцях проведення тестування.
  4. Організувати спільно з місцевими органами управління охорони здоров’я надання медичної допомоги учасникам тестування та персоналу пунктів тестування.
  5. Організувати спільно з місцевими органами Міністерства внутрішніх справ України охорону правопорядку в місцях проведення тестування.
  6. Сприяти ДпРЦОЯО в організації та проведенні апробації тестових завдань, пробного тестування, перевірки відкритої частини тестових завдань.
 6. Керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів надати необхідну допомогу ДпРЦОЯО у доборі осіб, які будуть залучатися до проведення тестування та організації їхнього навчання, сприяти організації та проведенню апробації тестових завдань, пробного тестування, використанню навчально-матеріальної бази закладів для створення пунктів тестування, забезпечити безпечні умови учасникам пробного тестування, зовнішнього оцінювання при проведенні тестування на базі вищих навчальних закладів.
 7. Начальнику відділу інформаційних технологій ДпРЦОЯО Куніну Д.М. забезпечити розміщення даного наказу у службовому розділі веб-сайту ДпРЦОЯО.
 8. Заступникові начальника управління загальної середньої освіти – начальнику відділу середньої освіти  головного управління освіти і науки облдержадміністрації Гаврилюк С.В довести даний наказ до відома керівників міських, районних органів управління освітою.
 9. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника управління загальної середньої освіти – начальника відділу середньої освіти  головного управління освіти і науки облдержадміністрації Гаврилюк С.В., заступника директора ДпРЦОЯО Останкіну О.В., контроль за виконанням даного наказу залишаємо за собою.