Накази, листи ДОН та матеріали нарад

Згідно із законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», п. 70, 78, 86 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №788, з метою забезпечення емоційного комфорту учасників навчально-виховного процесу, захисту  дітей від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять їх здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальнику відділу загальної середньої освіти  Гаврилюк С.В. взяти під особистий контроль здійснення управліннями та відділами освіти, закладами обласного підпорядкування  заходів щодо недопущення порушення педагогічними працівниками правил професійної етики та вчинення насильства над дітьми.  
 2. Керівникам управлінь, відділів освіти, закладів обласного підпорядкування:
  1. Вжити заходів щодо попередження порушення  правил  професійної етики та здійснення у відношенні до учнів будь-яких форм фізичного та психологічного насильства  працівниками закладів освіти.
  2. Зобов’язати керівників навчальних закладів внести до Правил внутрішнього розпорядку вимоги щодо дотримання професійної етики. 
  3. Посилити персональну відповідальність керівників навчальних закладів за дотриманням працівниками професійної етики.
  4. Інформувати  органи  та  установи,  на  які  покладається здійснення заходів з попередження  насильства в сім'ї  про випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства над ними або погрози щодо їх вчинення.
  5. Питання дотримання педагогічними працівниками правил і норм професійної етики періодично заслуховувати на нарадах керівників управлінь, відділів освіти з директорами, заступниками директорів закладів освіти. 
 3. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І. внести до навчальних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників питання, пов’язані з дотриманням норм професійної етики та недопущення насильства над дітьми.
 4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальника відділу середньої освіти  Гаврилюк С.В., контроль – на начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г.

Відповідно до   статті   9   Закону   України  «Про  загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 №777 «Про затвердження Положення про освітній округ», розпорядження Кабінету Міністрів України № 675-р від 5.09.2012 «Про схвалення методичних рекомендацій щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів», з метою формування системи учбових закладів, необхідної для надання високоякісних послуг, забезпечення рівного   доступу  дітей  відповідного  віку  до якісної   дошкільної,   загальної   середньої,   позашкільної   та професійно-технічної освіти, допрофесійного навчання незалежно від місця їх проживання, ефективного використання  творчого  потенціалу   педагогічних працівників навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику директора департаменту – начальнику управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Демурі А.Л., начальнику управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти  Середній В.Г.:
  1. Вжити організаційних заходів та здійснювати управлінський контроль щодо створення і ефективного функціонування освітніх округів у містах та районах області.
  2. Провести моніторинг діяльності освітніх округів у 2013 році.
  3. Організувати протягом лютого-березня 2013 року проведення обласного круглого столу за участю начальників управлінь/відділів освіти та завідуючих методичними кабінетами з питання ефективного функціонування освітніх округів та надання їм правового статусу.
 2. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І.:
  1. Розробити до 01.05.2013 концепцію науково-педагогічного проекту «Мережевий освітній округ» (далі – Проект).
  2. Розмістити до 05.05.2013 концепцію Проекту на сайтах  Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти та Департаменту освіти  і науки облдержадміністрації.
  3. Забезпечити науково-методичний супровід Проекту.
 3. Визначити Солонянський та Широківський райони пілотними по впровадженню в області науково-педагогічного Проекту.
 4. Керівникам управлінь, відділів освіти області:
  1. Провести аналіз мережі освітніх закладів та якості надання освітніх послуг на території міста/району та вжити відповідних заходів щодо створення освітніх округів.
  2. Забезпечити інтеграцію та ефективну співпрацю в межах освітніх округів загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів.
  3. Керівникам управлінь та відділів освіти виконавчих комітетів Орджонікідзевської, Новомосковської міських рад (за згодою), Апостолівської, Криничанської та Синельниківської райдержадміністрацій до кінця 2013 року охопити освітніми округами учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
  4. Забезпечити надання правового статусу освітнім округам та організацію роботи у відповідності до вимог Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 777 та інших нормативно-правових актів.
 5. Координацію роботи щодо виконання даного наказу покласти на заступника начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти – начальника відділу науки і вищої освіти Кравченко Л.А., в.о. начальника відділу професійно-технічної освіти Боднар Л.П., заступника начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти − начальника відділу загальної середньої освіти Гаврилюк С.В, контроль – на заступника директора департаменту – начальника управління науки, вищої та професійно-технічної освіти Демуру А.Л., начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти  Середню В.Г.

На виконання Указу Президента України від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року», розпорядження голови Дніпропетровської облдержадміністрації від 07.02.2011 № Р-37/0/3-11 «Про затвердження плану заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області», з метою підтримки діяльності сучасного навчального закладу, сприяння розширенню мережі інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційного середовища системи навчальних закладів освіти та реалізації регіонального проекту «Новій Дніпропетровщині – новий стандарт освіти»

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальнику відділу загальної середньої освіти Гаврилюк С.В. вжити організаційних заходів щодо проведення обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт загальноосвітнього навчального закладу (далі – Конкурс) у лютому – березні 2013 року.
 2. Затвердити склад організаційного комітету обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт загальноосвітнього навчального закладу, що додається.
 3. Затвердити склад журі обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт загальноосвітнього навчального закладу, що додається.
 4. Керівникам органів управління освітою міст та районів області організувати проведення та забезпечити активну участь загальноосвітніх навчальних закладів у зазначеному Конкурсі.
 5. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І. забезпечити:
  1. Проведення Конкурсу у лютому - березні 2013 року.
  2. Фінансування витрат на придбання цінних подарунків для  переможців та висвітлення результатів Конкурсу.
  3. Проведення урочистого нагородження переможців Конкурсу.
 6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальника відділу загальної середньої освіти Гаврилюк С.В., контроль – на начальника управління дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.В.

Додаток

На виконання Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 494, доручення Президента України від 22.03.2012 «Щодо прискорення реалізації національних проектів, Концепції розвитку дистанційної освіти в Україні, затвердженої постановою Міністерства освіти і науки України 20.12.2000, визначення нових пріоритетів і розширення переліку національних проектів з урахуванням актуальних завдань із відновлення економічного зростання та модернізації економіки держави», з метою забезпечення рівного доступу учнівської молоді до якісних освітніх послуг, розвитку творчої особистості, популяризації унікального мистецтва Петриківського регіону, впровадження у навчально-виховний процес сучасних інформаційних та педагогічних технологій 

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальнику відділу загальної середньої освіти  Гаврилюк С.В.:
  1. Вжити організаційних заходів щодо впровадження обласного науково-педагогічного проекту «Віртуальна майстерня Петриківського розпису» (далі – Проект).
  2. Створити робочу групу по розробці Концепції Проекту.
  3. Скласти  план заходів щодо впровадження та реалізації  Проекту на   2013– 2014 роки.
 2. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти  Романенку М.І.:
  1. До 1 травня 2013 року:
   • розробити Концепцію обласного науково-педагогічного проекту «Віртуальна майстерня Петриківського розпису»;
   • надати пропозиції щодо складу координаційної та науково-методичної рад;
  2. Здійснювати науково-методичний супровід та технічну підтримку  впровадження Проекту.
  3. Організувати систему підготовки фахівців, які будуть впроваджувати Проект за технологіями дистанційного навчання на базі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
 3. Начальнику відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Петриківської райдержадміністрації Прянікову С.О.:
  1. Забезпечити підтримку впровадження обласного науково-педагогічного проекту «Віртуальна майстерня Петриківського розпису».
  2. До 1 травня 2013 року:
   • визначити опорні освітні заклади – локальні ресурсні центри, що будуть здійснювати навчально-методичну та технічну підтримку Проекту;
   • створити творчу групу педагогів, які будуть здійснювати навчально-методичну та технічну підтримку Проекту;
 4. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти – начальника відділу середньої освіти  Гаврилюк С.В., контроль – на начальника управління  дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти Середню В.Г.

Відповідно до листа Посольства Канади в Україні від 20.12.2012 щодо проведення виставки «Освіта в Канаді 2013» Департамент освіти і науки облдержадміністрації повідомляє наступне.

Виставка «Освіта в Канаді 2013» відбудеться 26 лютого 2013 року за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Шолом-Алейхема, 4, Центр «Менора». Початок о 12.00.

Під час роботи виставки відвідувачі матимуть змогу поспілкуватись із представниками навчальних закладів та отримати актуальну інформацію щодо умов вступу, навчання і проживання в Канаді. На виставці будуть презентовані підготовчі програми (Foundation, Pathway тощо).

Детальну інформацію можна отримати за телефоном: (044) 590 3153 – Юлія Коба.

Просимо довести вищезазначену інформацію до керівників підпорядкованих навчальних закладів, учнів та батьків.

Директор департаменту
О.І.ДЕМЧИК

Згідно з листом Ліги українських меценатів від 26 грудня 2012 року

№ 155 «Про проведення підсумкового (загальнонаціонального) етапу XIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» на базі комунального закладу «Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» 26 січня 2013 року відбудеться підсумковий (загальнонаціональний) етап XIII Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

До участі запрошуються 27 учнів, які перемогли в третьому (обласному очному) етапі Конкурсу (наказ головного управління освіти і науки від 25 грудня 2012) .

Реєстрація учасників Конкурсу 26 січня з 08.00 до 09.30.

Відкриття Конкурсу й нагородження конкурсантів відбудеться в актовій залі Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (вулиця Свердлова, 70) з 09.30 до 09.50.

Виконання завдань – з 10.00 згідно з Положенням про Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика:

 • 3-4 класи – 10.30-11.30;
 • 5-9 класи – 10.30 -12.30;
 • 10-11 класи – 10.30-13.30.

Просимо вчителів, які підготували учнів до участі у підсумковому етапі Конкурсу, своєчасно з учасниками Конкурсу прибути в інститут.

Додаток:

Списки переможців третього (обласного очного) –  учасників четвертого (загальнонаціонального) етапу Конкурсу –  школярів загальноосвітніх навчальних закладів Дніпропетровської області у 2012 / 2013 навчальному році

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2004 № 1095 “Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти” (із змінами), наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.08.2012 № 943 “Про зовнішнє оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2013 році”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2012 за №1558/21870, від 29.05.2008 № 479 “Про затвердження Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти”(із змінами), від 03.11.2011 № 1254 “Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2012 році”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 02.12.2011 № 1395/20133, з метою організованого проведення в Дніпропетровській області зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти (далі – ЗНО 2013), які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2013 році,

НАКАЗУЄМО:

 1. Провести у 2013 році зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури, математики, історії України, фізики, хімії, біології, географії, російської мови, світової літератури, іноземних мов (за вибором) – англійської, німецької, французької, іспанської.
 2. Затвердити Календарний план підготовки та проведення в Дніпропетровській області зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2013 році (додається).
 3. Головному спеціалісту відділу середньої освіти управління загальної середньої освіти головного управління освіти і науки облдержадміністрації  Захорольській В.М. вжити організаційних заходів щодо:
  • інформування громадськості з питань підготовки та проведення ЗНО 2013 спільно з Дніпропетровським регіональним центром оцінювання якості освіти (далі - ДпРЦОЯО);
  • надання місцевими органами управління освітою ДпРЦОЯО пропозицій щодо формування мережі пунктів тестування, допомоги в доборі осіб, які будуть залучатися до проведення тестування та організації їхнього навчання;
  • організації надання медичної допомоги учасникам тестування, персоналу пунктів тестування спільно з управлінням охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації;
  • взаємодії з територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України з питань охорони правопорядку в місцях проведення тестування;
  • сприяння ДпРЦОЯО в організації та проведенні апробації тестових завдань, пробного тестування, перевірки відкритої частини тестових завдань;
  • розміщення наказу на сайті головного управління освіти і науки облдержадміністрації.
 4. Ректору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І.:
  1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед педагогічної громадськості з питань ЗНО 2013.
  2. Надати ДпРЦОЯО необхідну допомогу у організації та проведенні навчання осіб, які будуть залучатися до тестування.
  3. Забезпечити проведення в навчальних закладах обласного підпорядкування інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ЗНО 2013.
  4. Опублікувати даний наказ у інформаційному збірнику «Освіта Дніпропетровщини».
 5. Керівникам управлінь, відділів освіти:
  1. Забезпечити проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань ЗНО 2013.
  2. Надати ДпРЦОЯО пропозиції щодо формування мережі пунктів тестування, необхідну допомогу у доборі осіб, які будуть залучатися до проведення тестування та організації їхнього навчання.
  3. Забезпечити створення безпечних умов учасникам тестування та зовнішнього оцінювання в місцях проведення тестування.
  4. Організувати спільно з місцевими органами управління охорони здоров’я надання медичної допомоги учасникам тестування та персоналу пунктів тестування.
  5. Організувати спільно з місцевими органами Міністерства внутрішніх справ України охорону правопорядку в місцях проведення тестування.
  6. Сприяти ДпРЦОЯО в організації та проведенні апробації тестових завдань, пробного тестування, перевірки відкритої частини тестових завдань.
 6. Керівникам вищих та професійно-технічних навчальних закладів надати необхідну допомогу ДпРЦОЯО у доборі осіб, які будуть залучатися до проведення тестування та організації їхнього навчання, сприяти організації та проведенню апробації тестових завдань, пробного тестування, використанню навчально-матеріальної бази закладів для створення пунктів тестування, забезпечити безпечні умови учасникам пробного тестування, зовнішнього оцінювання при проведенні тестування на базі вищих навчальних закладів.
 7. Начальнику відділу інформаційних технологій ДпРЦОЯО Куніну Д.М. забезпечити розміщення даного наказу у службовому розділі веб-сайту ДпРЦОЯО.
 8. Заступникові начальника управління загальної середньої освіти – начальнику відділу середньої освіти  головного управління освіти і науки облдержадміністрації Гаврилюк С.В довести даний наказ до відома керівників міських, районних органів управління освітою.
 9. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника управління загальної середньої освіти – начальника відділу середньої освіти  головного управління освіти і науки облдержадміністрації Гаврилюк С.В., заступника директора ДпРЦОЯО Останкіну О.В., контроль за виконанням даного наказу залишаємо за собою. 

На виконання доручення голови облдержадміністрації від 21.11. 2012 № 07-157/0/35-12 „Про проведення в області новорічних та різдвяних свят” та з метою організованого проведення змістовного відпочинку дітей під час новорічних і різдвяних свят 2012/2013 навчального року, виховання у молодого покоління поваги до національних цінностей, народних традицій

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику начальника головного управління – начальнику управління загальної середньої освіти Середній В.Г. вжити організаційних заходів щодо забезпечення змістовного дозвілля дітей під час новорічних та різдвяних свят, зимових канікул 2012/2013 навчального року.
 2. Затвердити комплексний план заходів щодо організації проведення змістовного дозвілля дітей під час новорічних та різдвяних свят, зимових канікул 2012/2013 навчального року (додається).
 3. Керівникам управлінь, відділів освіти області, закладів обласного підпорядкування:
  1. Здійснити необхідні заходи щодо формування делегацій дітей соціально незахищених категорій та обдарованих дітей для участі в обласних святах до Дня Святого Миколая, „Ялинка 2013” та заходах у „Новорічному казковому містечку”.
  2. Забезпечити організацію вручення до Дня Святого Миколая подарунків дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям-інвалідам, дітям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітям військовослужбовців, працівників правоохоронних органів та журналістів, які загинули під час виконання службових обов'язків, дітям загиблих шахтарів, дітям із малозабезпечених і багатодітних сімей.
  3. Затвердити плани роботи щодо організації дозвілля дітей під час зимових канікул; визначити джерела фінансування святкових заходів; активно залучати об’єднання, громадські суб’єкти підприємницької діяльності, профспілкові організації.
  4. Забезпечити роботу навчальних закладів щодо організації змістовного відпочинку дітей та учнівської молоді в канікулярний період, зокрема, проведення заходів, присвячених новорічним і різдвяним святам (фольклорних дійств, святкових концертів, карнавалів, вистав тощо).
  5. Забезпечити відвідання учнями музеїв, бібліотек, театрів, кінотеатрів, пам’яток культурної спадщини, організацію екскурсій та туристичних поїздок областю й Україною.
  6. Забезпечити широке висвітлення у місцевих засобах масової інформації ходу проведення заходів щодо організації дозвілля дітей під час зимових канікул та оперативне надання матеріалів до інформаційного прес-сектору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
  7. До 14 січня 2013 року поінформувати відділ позашкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту головного управління освіти і науки облдержадміністрації (Федорченко К.Є.) про проведену роботу.
 4. 4. Керівникам навчальних закладів:
  1. Вжити вичерпних заходів щодо запобігання поширенню грипу та гострих респіраторних захворювань під час проведення новорічних і різдвяних свят.
  2. Забезпечити дотримання правил безпечної поведінки учасниками масових заходів, вимог протипожежної безпеки, зокрема, заборонити використання відкритого вогню, петард та інших пожежо- і вибухонебезпечних предметів, правил порядку проведення екскурсій, походів, перевезення дітей автомобільним та іншими видами транспорту.
  3. Відповідно до статті 2 Закону України „Про пожежну безпеку” у закладах освіти затвердити відповідними наказами посадових осіб, відповідальних за стан пожежної безпеки, електробезпеки, охорони життя і здоров’я людей під час проведення масових заходів.
  4. Здійснити проведення інструктажів з дітьми та відповідальними особами з профілактики дитячого травматизму, дотримання правил безпеки у побуті, біля залізниці, відкритих водойм та правил дорожнього руху.
  5. Провести заняття педагогічного всеобучу для батьків навчального закладу до 25 грудня 2012 року.
 5. Керівнику інформаційного прес-сектору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Заржицькій Е.І. (за згодою) забезпечити широке висвітлення у засобах масової інформації проведення обласних дитячих свят до Дня Святого Миколая, „Ялинка 2013” та організованого дозвілля дітей у містах і районах під час зимових канікул.
 6. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на заступника начальника головного управління – начальника управління загальної середньої освіти Середню В.Г., контроль – на заступника начальника (першого) головного управління освіти і науки облдержадміністрації Олефіра Л.О.

Завантажити додаток

На виконання п. 6 доручення голови облдержадміністрації від 13.11.2012
№ 07-151/0/35-12 „Про заходи щодо проведення в області Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС”, з метою підготовки та організації проведення у закладах освіти області заходів щодо вшанування подвигу ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, виховання підростаючого покоління на прикладах самовідданості і  жертовності сучасників

НАКАЗУЮ:

 1. Заступнику начальника головного управління освіти і науки – начальнику управління загальної середньої освіти Середній В.Г. здійнснити організаційні заходи щодо відзначення у загальноосвітніх навчальних закладах, інтернатних та позашкільних закладах обласного підпорядкування Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
 2. Ректорові Дніпропетровського обласного інстиутут післядипломної педагогічної освіти Романенку М.І. до 30.12.2012 підготувати та розмістити на сайті ДОІППО інформаційно-довідкові матеріали, методичні рекомендації щодо проведення протягом 03 – 14.12.2012 інформаційно-просвітницьких заходів, 14.12.2012 Єдиного уроку патріотизму „Ціною життя”, присвячених вшануванню подвигу ліквідаторів-чорнобильців.
 3. Керівникам управлінь, відділів освіти, інтернатних, позашкільних навчальних закладів обласного підпорядкування:
  1. Забезпечити проведення: інформаційно-просвітницьких заходів за участю ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС (03 – 14.12.2012), Єдиного уроку патріотизму „Ціною життя” (14.12.2012, 1-й урок).
  2. До 30.11.2012 оновити відповідними матеріалами інформаційні куточки, створити музейні експозиції та бібліотечні виставки періодичних видань щодо висвітлення подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
  3. Надати до інформаційного прес-сектору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти матеріали (фото – окремо від тексту) про найкращий захід, проведений із вищевказаної тематики (e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).
  4. Про вжиті заходи інформувати відділ дошкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту головного управління освіти і науки облдержадміністрації до 18.12.2012 (e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).
 4. Керівнику інформаційного прес-сектору Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Заржицькій Е.І. (за згодою) забезпечити висвітлення відповідних заходів на сайті головного управління освіти і науки облдержадміністрації.
 5. Координацію роботи щодо виконання цього наказу покласти на головного спеціаліста відділу дошкільної освіти, виховної роботи та соціального захисту Федорченко К.Є., контроль – на заступника начальника головного управління освіти і науки – начальника управління загальної середньої освіти Середню В.Г.

Начальникам управлінь освіти і науки, 
завідуючим районними (міськими) методичними кабінетами, 
методистам, що відповідають за роботу початкової школи

Відповідно до плану заходів впровадження Державного стандарту початкової  загальної освіти (наказ МОНмолодьспорт України від 11.05.2011 №430 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.04. 2011р № 462»)   у 2012 році видано підручники для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

До 15 листопада 2012 року розроблено та направлено обласним управлінням освіти і науки плани завозу підручників для 2 класу відповідно до  прогнозованої кількості учнів.

Відповідно до листа МОНмолодьспорт від 26.11.2012 р. № 14.1/10-3244 в навчальні  плани курсів підвищення кваліфікації ДОІППО  внесено корективи щодо впровадження нового Державного стандарту початкової  освіти, нових програм та підручників. Під час категорійної курсової перепідготовки з січня 2013 року вчителі початкових класів  отримають підготовку щодо викладання  інформатики в початковій школі.

Відділ початкової освіти ДОІППО  спланував роботу обласних семінарів, круглих столів, конференцій з питань впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, нових програм та підручників.

Для кращої підготовки вчителів до реалізації нових програм та підручників для учнів 1-2 класів Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної  освіти  РЕКОМЕНДУЄ:

 • Методичній службі районних відділів  освіти і науки організувати круглі столи,конференції, семінари-практикуми для вчителів 1-2класів з проблем впровадження нового Державного стандарту початкової освіти, нових програм та підручників.  На місцях організувати  консультаційні пункти для  надання допомоги вчителям, які викладатимуть інформатику у 2-му класі.
 • Адміністрації загальноосвітніх закладів  систематично тримати на контролі питання організації навчально-виховного процесу в 1-2класах  в 2012/13 ,2013/14 навчальних роках. Особливу увагу приділити дотриманню санітарно-гігієнічних вимог щодо організації навчання та відпочинку першокласників.
 • Керівникам методичних об’єднань вчителів початкових класів скорегувати плани роботи на  розгляд проблемних питань щодо методики  викладання навчальних предметів  в 1-2 класах за новим Державним стандартом, новими програмами та підручниками в 2012/13 ,2013/14 навчальних роках.

З  питань впровадження нового Державного стандарту загальної початкової освіти, нових програм та підручників можна отримувати консультації у фахівців відділу початкової освіти ДОІППО в очній формі, телефонному режимі (т.732-47-67), у вигляді індивідуальних та групових консультацій та під час проходження курсової підготовки.

Просимо довести цю інформацію до відома керівників загальноосвітніх навчальних закладів та вчителів початкових класів.

Ректор ДОІППО
М.І.Романенко