Нормативно-правова база

Міжнародно-правові акти у галузі прав людини

 1. Загальна декларація прав людини (1948р.)
 2. Конвенція ООН про права дитини (1989р.)
 3. Конвенція ООН про права інвалідів (2006р.)

Закони України

 1. Конституція України
 2. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні (21.03.1991)
 3. Про загальну середню освіту (1999р.)
 4. Про реабілітацію інвалідів в Україні (06.10.2005)
 5. Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу (06.07.2010)

Укази Президента України

 1. Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 19.05.2011 № 588)
 2. Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями (від 18.12.2007 №1228)
 3. Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні (від 30.09.2010 №926)

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

 1. Постанова КМУ "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки "Безбар'єрна Україна" (від 29.07.2009 №784)
 2. Розпорядження КМУ "Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року" ( від 03.12.2009 №1482-р)
 3. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах" (від 15.08.2011 №872)

Накази Міністерства освіти і науки України

 1. Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки  (від 11.09.2009 № 855)
 2. Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року (від 21.12.2009 №1153)
 3. Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти (від 01.10.2010 № 912)
 4. Про затвердження типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів (від 06.12.2009 № 1205)
 5. Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах (від 09.12.2010 №1224)

Закони України:

Укази Президента України:

Акти Кабінету Міністрів України:

Накази Міністерства:

Листи Міністерства:

Накази інших Міністерств:

Листи інших Міністерств:

Розпорядження Міністерства: