Планування та звітність

Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2004 року № 494-24/IV „Про регіональну програму інтелектуальної власності на період до 2020 року”

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про авторське право і суміжні права”, „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”, „Про охорону прав на промислові зразки”, „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, „Про охорону прав на зазначення походження товарів”, „Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем”, указами Президента України від 27 квітня 2001 року № 285/2001 „Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” та від 30 січня 2002 року № 85/2002 „Про невідкладні заходи щодо посилення захисту прав інтелектуальної власності в процесі виробництва, експорту, імпорту та розповсюдження дисків для лазерних систем зчитування”, ураховуючи звернення голови облдержадміністрації й висновки постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді, обласна рада  в и р і ш и л а:

  1. Внести зміни до регіональної програми інтелектуальної власності на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2004 року № 494-24/IV, виклавши її в новій редакції згідно з додатком.
  2. Рекомендувати місцевим державним адміністраціям, відповідним радам розробити та затвердити заходи з реалізації Регіональної програми охорони та захисту інтелектуальної власності на період до 2020 року.
  3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  головне управління освіти і науки облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді.

Голова обласної ради
Ю. ВІЛКУЛ

м. Дніпропетровськ
23  травня 2008 року
№ 387-15/V

Завантажити файл РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА охорони та захисту інтелектуальної власності на період до 2020 року

Про внесення змін до рішення обласної ради від 24 грудня 2004 року № 493-24/IV «Про регіональну програму інноваційного розвитку на період до 2020 року»

Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про інноваційну діяльність”, „Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, „Про державне регулювання у сфері трансферу технологій”, „Про науково-технічну інформацію”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, Указом Президента України від 11 липня 2006 року № 606/2006 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 квітня 2006 року „Про стан науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України”, Постановою Верховної Ради України від 16 червня 2004 року № 1786-ІV „Про дотримання законодавства щодо розвитку науково-технічного потенціалу та інноваційної діяльності в Україні”, ураховуючи звернення голови облдерж-адміністрації й висновки постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді, обласна рада  в и р і ш и л а:

  1. Внести зміни до регіональної програми інноваційного розвитку на період до 2020 року, затвердженої рішенням обласної ради від 24 грудня 2004 року № 493-24/IV, виклавши її в новій редакції згідно з додатком.
  2. Рекомендувати місцевим державним адміністраціям, відповідним радам розробити та затвердити заходи з реалізації регіональної програми інноваційного розвитку на період до 2020 року.
  3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  головне управління освіти і науки облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді.

Голова обласної ради
Ю. ВІЛКУЛ

м. Дніпропетровськ
23 травня  2008 року
№ 386-15/V

Завантажити файл РЕГІОНАЛЬНА ПРОГРАМА інноваційного розвитку на період до 2020 року

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року № 396-р „Про схвалення Концепції Державної програми розвитку освіти на 2006 – 2010 роки”, ураховуючи подання голови обласної державної адміністрації, висновки постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді, обласна рада  в и р і ш и л а:

  1. Затвердити Програму розвитку освіти в Дніпропетровській області на 2009 – 2012 роки (додається).
  2. Координацію роботи з виконання цього рішення покласти на головне управління освіти і науки облдержадміністрації, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді.

Голова обласної ради
Ю. ВІЛКУЛ

м. Дніпропетровськ
10 червня 2009 року
№ 547-19/V 

Завантажити файл ПРОГРАМА розвитку освіти в Дніпропетровській області на 2009 – 2012 роки