Розпорядчі документи ОДА та обласної ради

Керуючись законами України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, регіональною цільовою соціальною програмою “Молодь Дніпропетровщини” на 2012 – 2021 роки, затвердженою рішенням обласної ради від 3 лютого 2012 року № 239-11/VI, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р “Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами та доповненнями):

  1. Запровадити проведення обласних конкурсів “Краща рада молодих вчених” і “Кращий молодий вчений”.
  2. Затвердити:
    1. Положення про проведення обласного конкурсу “Краща рада молодих вчених” (додається).
    2. Положення про проведення обласного конкурсу “Кращий молодий вчений” (додається).
  3. Це розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення у друкованих засобах масової інформації.
  4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головне  управління освіти і науки облдержадміністрації, контроль – на заступника голови облдержадміністрації за розподілом функціональних повноважень.