Розпорядчі документи ОДА та обласної ради

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
від 12 лютого 2011 року № Р-37/0/3-11

Про затвердження плану заходів щодо
забезпечення пріоритетного розвитку
освіти у Дніпропетровській області

На виконання Указу Президента України від 30 вересня 2010 року № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, враховуючи те, що 2011 рік оголошено Роком освіти та інформаційного суспільства 

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області (додається).
2. Зобов’язати голів районних державних адміністрацій та рекомендувати міським головам:
2.1. Забезпечити перегляд регіональних програм з питань розвитку освіти та при необхідності внести відповідні зміни.
2.2. Забезпечити необхідні умови для рівного доступу до якісної освіти споживачам освітніх послуг.
2.3. Забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням, та надсилати головному управлінню освіти і науки облдержадміністрації інформацію про стан його виконання до 15 числа, перед початком нового кварталу.
3. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на головне управління освіти і науки облдержадміністрації (Мегега), контроль – на заступника голови облдержадміністрації Пустову М.І.

Голова облдержадміністрації
О.Ю. ВІЛКУЛ

ПЛАН ЗАХОДІВ щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти у Дніпропетровській області