Вища і професійна освіта

Згідно плану роботи навчально-методичного центру профтехосвіти у Дніпропетровській області та обласної організації Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти з метою інформування про зміни, що відбуваються у професійній (професійно-технічній освіті) України. проведено засідання методичної секції керівників і організаторів професійно-технічної освіти ПТНЗ 1-го рівня атестації.

В роботі секції прийняли участь керівники навчально-курсових комбінатів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів, керівники відділків розвитку персоналу на підприємствах, керівники приватних професійно-технічних навчальних закладів. Під час засідання секції керівники ПТНЗ були ознайомленні з роботою що проводиться НМЦ ПТО щодо апробації в ПТНЗ області ДСПТО на модульно-компетентністній основі, погодження робочих навчальних планів ПТНЗ І рівня атестації на 2018 рік, організації відбору навчальних закладів з навчання безробітних обласним ЦЗ, з організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників ПТНЗ І рівня атестації.

 Керівники закладів отримали інформацію про розробку нових ДСПТО, про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладах, установах, підприємствах, що належать до сфери управління МОН, про використання можливостей навчально-практичних центрів для підвищення кваліфікації та професійної компетенції майстрів виробничого навчання та викладачів професійної підготовки; про зміни до Переліку важких робіт та робіт із шкідливими умовами праці на яких забороняється застосування праці жінок.

Працівники НМЦ ПТО ознайомили учасників секції з завданнями МОН щодо розробки стандартів ПТО у 2018 році, а також ознайомили учасників з можливостями оновленого сайту МОН України.

Учасниками секції прийнято рекомендації керівникам ПТНЗ І-го рівня атестації, навчально-методичному центру профтехосвіти, обласної організації Всеукраїнської асоціації працівників профтехосвіти з перелічених питань.

За результатами проведених напередодні секцій сплановано на майбутнє диференційну роботу НМЦ ПТО у Дніпропетровській області з різними категоріями суб’єктів, що готують робітничі кадри за першим рівнем атестації.

Василиненко В.М., директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області