Вища і професійна освіта

У навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Дніпропетровській області завершила свою роботу Школа молодих філологів-початківців ПТНЗ, що діяла як одна з форм неперервної освіти педагогів.

Завданням Школи було:

- формування педаго­гічної системи і професійного стилю викладача;

- узагальнення кращого педагогічного досвіду, апробація й упровадження в роботу молодих викладачів сучасних освітніх технологій;

- установлення відносин співробітництва і взаємодії між молодими фахівцями й досвідченими педагогами;

- організація та проведення науково-методичної роботи з проблем сучасної освіти, проведення семінарів, конференцій, виставок із залученням інтелектуального потенціалу молодих викладачів;

- реалізація планів і програм співробітництва на рівні «учень-викладач».

Навчання у Школі надало можливість педагогам ділитися досвідом, розробляти проекти власних уроків  та виховних заходів, виконувати завдання інтерактивних тренінгів і творчих дискусій.

Курсові проекти захистили викладачі ЦППРК №1, ЗДПЛ,  ЗДЦПТО,  ПТУ №79, ПТУ №71, КНВЦ.

За підсумками навчання слухачі Школи отримали  сертифікати, які будуть враховуватися під час їх атестації.

 

В.М.Василиненко,

директор НМЦ ПТО

у Дніпропетровській області